ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Przygotowanie postępowania na prace projektowe i roboty budowlane według nowej ustawy Prawo zamówień publicznych z uwzględnieniem zasady efektywności

ONLINE
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
0 zł brutto