ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Przygotowanie postępowania na prace projektowe i roboty budowlane według nowej ustawy Prawo zamówień publicznych z uwzględnieniem zasady efektywności

ONLINE
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
1228.77 zł brutto
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że szkolenie jest finansowane ze środków publicznych, a instytucja zwolniona jest z płatności podatku VAT.