ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Przetarg i tryb podstawowy od A do Z – jak bezbłędnie korzystać z najpopularniejszych procedur udzielania zamówień wg nowego PZP ONLINE

ONLINE
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
0 zł brutto