ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

7 kluczowych obszarów w nowej ustawie PZP – praktyczne wskazówki, najważniejsze wnioski i kontrowersje w stosowaniu przepisów ONLINE

ONLINE
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
1228.77 zł brutto
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że szkolenie jest finansowane ze środków publicznych, a instytucja zwolniona jest z płatności podatku VAT.