ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Prawidłowa oferta kluczem do wygrania postępowania - 9 kluczowych kwestii dla wykonawców w nowym Pzp ONLINE

ONLINE
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
0 zł brutto