ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Planowanie i szacowanie wartości zamówień publicznych w praktyce - najczęstsze błędy, nieprawidłowości i przypadki naruszeń ONLINE

ONLINE
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
0 zł brutto