ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Polski Ład, a zmiany w naliczeniu wynagrodzeń oraz najnowsze zmiany w ZUS na 2022 r.

ONLINE
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
0 zł brutto