ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Polski Ład, a zmiany w naliczeniu wynagrodzeń oraz najnowsze zmiany w ZUS na 2022 r.

ONLINE
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
859.77 zł brutto
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że szkolenie jest finansowane ze środków publicznych, a instytucja zwolniona jest z płatności podatku VAT.