ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Certyfikowany kurs z zamówień publicznych dla pracowników komórek merytorycznych - część pierwsza - procedura przetargowa

ONLINE
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
0 zł brutto