ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

VOD - Zamówienia publiczne dla początkujących - wprowadzenie

Online
1.

Dane uczestników

2.

Dane do faktury

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

Czy instytucja jest zwolniona z VAT?
SUMA
119.00 zł brutto