ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Maraton Prawa zamówień publicznych - kurs doskonalący wdrażanie zmian w praktyce..

ONLINE
1.

Dane uczestników

2.

Dane do faktury

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

Czy instytucja jest zwolniona z VAT?
SUMA
2447.70 zł brutto