ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Kontrola zamówień publicznych w praktyce z uwzględnieniem taryfikatora korekt - obowiązki i zakres odpowiedzialności podmiotów kontrolujących

ONLINE
1.

Dane uczestników

2.

Dane do faktury

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

Czy instytucja jest zwolniona z VAT?
SUMA
1351.77 zł brutto