ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Platforma e-zamówienia w praktyce z uwzględnieniem nowych funkcjonalności - modułu składania ofert i wniosków oraz archiwizacji

ONLINE
1.

Dane uczestników

2.

Dane do faktury

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

Czy instytucja jest zwolniona z VAT?
SUMA
859.77 zł brutto