ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Zamówienia publiczne w urzędach pracy. Praktyka prowadzenia postępowań w 2023 r. z uwzględnieniem specyfiki i zagrożeń branży.

ONLINE
1.

Dane uczestników

2.

Dane do faktury

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

Czy instytucja jest zwolniona z VAT?
SUMA
1351.77 zł brutto