ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Praktyka udzielania zamówień publicznych finansowanych ze środków UE - jak przeprowadzić postępowanie bez ryzyka korekt finansowych?

ONLINE
1.

Dane uczestników

2.

Dane do faktury

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

Czy instytucja jest zwolniona z VAT?
SUMA
1351.77 zł brutto