ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Specjalista ds. Zamówień Publicznych w 2023 roku - praktyczny kurs z ćwiczeniami i case study na podstawie orzecznictwa i wyników kontroli.

ONLINE
1.

Dane uczestników

2.

Dane do faktury

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

Czy instytucja jest zwolniona z VAT?
SUMA
1351.77 zł brutto