ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Jak bezbłędnie udzielać zamówień publicznych w trybie podstawowym? Kompleksowy kurs z uwzględnieniem najnowszych zmian i orzecznictwa KIO

ONLINE
1.

Dane uczestników

2.

Dane do faktury

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

Czy instytucja jest zwolniona z VAT?
SUMA
1351.77 zł brutto