ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Rejestr umów zawieranych przez jednostki sektora finansów publicznych

ONLINE
1.

Dane uczestników

2.

Dane do faktury

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

Czy instytucja jest zwolniona z VAT?
SUMA
859.77 zł brutto