ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Zamówienia z wolnej ręki - jak stosować tryb w praktyce na podstawie ćwiczeń, case study i wniosków z orzecznictwa

ONLINE
1.

Dane uczestników

2.

Dane do faktury

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

Czy instytucja jest zwolniona z VAT?
SUMA
859.77 zł brutto