ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Zamówienia publiczne w instytucjach kultury. Kompleksowy kurs przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia poniżej progu unijnego z uwzględnieniem specyfiki branży

ONLINE
1.

Dane uczestników

2.

Dane do faktury

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

Czy instytucja jest zwolniona z VAT?
SUMA
1351.77 zł brutto