ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Kurs przygotowujący Zamawiających do najtrudniejszych sytuacji - analiza konkretnych przypadków z przedstawieniem i omówieniem rozwiązań.

ONLINE
1.

Dane uczestników

2.

Dane do faktury

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

Czy instytucja jest zwolniona z VAT?
SUMA
1351.77 zł brutto