SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Zamówienia Publiczne dla początkujących

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Pierwsze zamówienie? To proste dzięki naszemu szkoleniu!

Weź udział w tym szkoleniu, a:

 • Przygotujemy Cię do stworzenia pierwszego zamówienia publicznego

 • Dowiesz się, jak poprawnie złożyć ofertę

 • Powiemy Ci, jakie są najczęstsze błędy w zamówieniach i jak początkujący mogą ich uniknąć

Przygotuj się, zanim zaczniesz swój pierwszy przetarg!

Trener

Jerzy Czaban

Jeden z pierwszych wykładowców zamówień publicznych wpisanych na listę trenerów, prowadzoną do 1997 r. przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Prezydent Białegostoku w latach 1989-1990.

Były arbiter zamówień publicznych wpisany na listę przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Współautor programów szkoleniowych I i II stopnia, zakupionych w 1995 r. przez UZP i wprowadzonych jako obowiązkowe przy prowadzeniu szkoleń autoryzowanych przez UZP.

WIĘCEJ ->

 

Program

 1. ZASADY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ
 1. Jawność postępowania o udzielenie zamówienia:
 1. Zasady publikowania ogłoszeń o zamówieniach publicznych,
 2. Jawność protokołu postępowania wraz z załącznikami,
 3. Jawność Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 4. Jawność otwierania ofert.
 5. Okoliczności odstąpienia od zasady jawności w postępowaniu o udzielenie zamowienia.
 1. Uczciwa konkurencja w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
 1. Zasady opisywania przedmiotu zamówienia,
 2. Zasady opisywania warunków udziału w postępowaniu,
 3. Zasady dokumentowania spełnienia warunków przedmiotowych i podmiotowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 4. Okoliczności wykluczające wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia.
 1. Bezstronność osob wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
 1. Bezstronność osob przygotowujących postępowanie o udzielenie zamówienia,
 2. Bezstronnośc ekspertów
 3. Bezstronność osob wykonujących funkcje nadzoru podczas wykonywania zamówienia na usługi lub roboty budowlane.
 4. Bezstronność osob zatrudnionych u zamawiającego, które bezpośrednio są związane z udzielanym zamówieniem.
 1. Język polski w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
 1. Okoliczności odstąpienia od stosowania języka polskiego w postępowaniu o udzielenie zamówienia
 1. Forma pisemna postępowania o udzielenie zamówienia:
 1. Unijna definicja pisemności postępowania o udzielenie zamówienia
 2. Protokół postępowania jako oficjalny sposób dokumentowania czynności postępowania o udzielenie zamówienia.
 1. TRYBY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ
 1. Przetarg nieograniczony,
 2. Przetarg ograniczony,
 3. Negocjacje z ogłoszeniem,
 4. Dialog konkurencyjny,
 5. Partnerstwo innowacyjne,
 6. Licytacja elektroniczna
 7. Negocjacje bez ogłoszenia,
 8. Wolna ręka,
 9. Zapytanie o cenę.
 1. OFERTA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 1. Forma oferty
 2. Poprawianie oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych i innych w sposób istotny nie wpływających na treść oferty
 3. Rażąco niska cena lub koszt oferty.
 4. Okoliczności odrzucenia oferty.
 5. Wybór najkorzystniejszej oferty:
 1. Zasady doboru kryteriów oceny ofert,
 2. Zasady ustalania znaczenia kryteriów oceny ofert,
 3. Obiektywny i niedyskryminacyjny sposób oceny ofert.
 1.  Zawiadomienie wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty
 1. UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
 1. Forma pisemna umowy
 2. Okoliczności dopuszczające wprowadzania zmian  treści zawartej umowy.
 3. Waloryzacja umowy wynikającej ze zmiany obowiązujących przepisów.
 4. Okoliczności unieważniające umowę w sprawie zamówienia publicznego.
 1. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
 1. Okoliczności stosowania odwołań w zamówieniach poniżej i powyżej „progu“
 2. Zasady wnoszenia odwołań,
 3. Uczestnicy postępowania odwoławczego.
   

     VI. ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH WG NAJNOWSZEGO ROZPORZĄDZENIA.

 

Opinie

Szkolenie prowadzone profesjonalnie, poparte ciekawymi przykładami które utrwalają procesy zachodzące w zamówieniach publicznych, prowadzone w bardzo interesujący sposób, aprobuje słuchacza chce jeszcze więcej słuchać.

Grażyna Szymczyk - Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Szkolenie Zamówienia Publiczne dla początkujących uważam za bardzo dobre. Wiedza eksperta pozwoliła na usystematyzowanie swojej wiedzy oraz nabycie nowej, ciekawszej w tym temacie. Nabyte kompetencje pozwalają na dalszy rozwój osobisty.

Ewelina Komaszyńska - Urząd Miasta i Gminy w Prabutach

Szczegóły organizacyjne

Miejsce Termin Trener Cena
WARSZAWA, CENTRUM KONFERENCYJNE WEST GATE 24-25 października 2019 Jerzy Czaban 990.00 zł netto

+ 23% VAT

POZNAŃ, HOTEL MERCURE 7-8 listopada 2019 Jerzy Czaban 990.00 zł netto

+ 23% VAT

RZESZÓW, HOTEL RZESZÓW 14-15 listopada 2019 Jerzy Czaban 990.00 zł netto

+ 23% VAT

WARSZAWA, ATLAS TOWER 19-20 listopada 2019 Jerzy Czaban 990.00 zł netto

+ 23% VAT

BIAŁYSTOK, IBIS STYLES 28-29 listopada 2019 Jerzy Czaban 990.00 zł netto

+ 23% VAT

ZIELONA GÓRA, GRAPE TOWN HOTEL 12-13 grudnia 2019 Jerzy Czaban 990.00 zł netto

+ 23% VAT

LUBLIN, HOTEL MERCURE 19-20 grudnia 2019 Jerzy Czaban 990.00 zł netto

+ 23% VAT

Cena zawiera

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Materiały wraz z najnowszą książką „Prawo zamówień publicznych”

 • Dostęp do EduStrefy

 • Lunch i poczęstunki w przerwach

 • Punkty w Programie Premiowym

 • Certyfikat ukończenia szkolenia