Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Zamówienia Publiczne...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Zamówienia Publiczne dla początkujących

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Pierwsze zamówienie? To proste dzięki naszemu szkoleniu!
Weź udział w tym szkoleniu, a:

 • Przygotujemy Cię do stworzenia pierwszego zamówienia publicznego
 • Dowiesz się, jak poprawnie złożyć ofertę
 • Powiemy Ci, jakie są najczęstsze błędy w zamówieniach i jak początkujący mogą ich uniknąć


 

Rozpocznij swoją karierę w zamówieniach publicznych z liderem na rynku szkoleń z zamówień publicznych!

Przygotuj się, zanim zaczniesz swój pierwszy przetarg!

Szkolenie odbywa się w bezpiecznej formie on-line. SPRAWDŹ, jak łatwo wziąć w nim udział!

 

 

PROGRAM

I. ZASADY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

 1. Jawność postępowania o udzielenie zamówienia:
 1. Zasady publikowania ogłoszeń o zamówieniach publicznych,
 2. Jawność protokołu postępowania wraz z załącznikami,
 3. Jawność Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 4. Jawność otwierania ofert.
 5. Okoliczności odstąpienia od zasady jawności w postępowaniu o udzielenie zamowienia.
 1. Uczciwa konkurencja w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
 1. Zasady opisywania przedmiotu zamówienia,
 2. Zasady opisywania warunków udziału w postępowaniu,
 3. Zasady dokumentowania spełnienia warunków przedmiotowych i podmiotowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 4. Okoliczności wykluczające wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia.
 1. Bezstronność osob wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
 1. Bezstronność osob przygotowujących postępowanie o udzielenie zamówienia,
 2. Bezstronnośc ekspertów
 3. Bezstronność osob wykonujących funkcje nadzoru podczas wykonywania zamówienia na usługi lub roboty budowlane.
 4. Bezstronność osob zatrudnionych u zamawiającego, które bezpośrednio są związane z udzielanym zamówieniem.
 1. Język polski w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
 1. Okoliczności odstąpienia od stosowania języka polskiego w postępowaniu o udzielenie zamówienia
 1. Forma pisemna postępowania o udzielenie zamówienia:
 1. Unijna definicja pisemności postępowania o udzielenie zamówienia
 2. Protokół postępowania jako oficjalny sposób dokumentowania czynności postępowania o udzielenie zamówienia.

 

II. TRYBY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

 1. Przetarg nieograniczony,
 2. Przetarg ograniczony,
 3. Negocjacje z ogłoszeniem,
 4. Dialog konkurencyjny,
 5. Partnerstwo innowacyjne,
 6. Licytacja elektroniczna
 7. Negocjacje bez ogłoszenia,
 8. Wolna ręka,
 9. Zapytanie o cenę.

III. OFERTA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 1. Forma oferty
 2. Poprawianie oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych i innych w sposób istotny nie wpływających na treść oferty
 3. Rażąco niska cena lub koszt oferty.
 4. Okoliczności odrzucenia oferty.
 5. Wybór najkorzystniejszej oferty:
 • Zasady doboru kryteriów oceny ofert,
 • Zasady ustalania znaczenia kryteriów oceny ofert,
 • Obiektywny i niedyskryminacyjny sposób oceny ofert.
 1. Zawiadomienie wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty

IV. UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

 1. Forma pisemna umowy
 2. Okoliczności dopuszczające wprowadzania zmian  treści zawartej umowy.
 3. Waloryzacja umowy wynikającej ze zmiany obowiązujących przepisów.
 4. Okoliczności unieważniające umowę w sprawie zamówienia publicznego.

V. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

 1. Okoliczności stosowania odwołań w zamówieniach poniżej i powyżej „progu“
 2. Zasady wnoszenia odwołań,
 3. Uczestnicy postępowania odwoławczego.
   

VI. ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH WG NAJNOWSZEGO ROZPORZĄDZENIA.

OPINIE

Szkolenie prowadzone profesjonalnie, poparte ciekawymi przykładami które utrwalają procesy zachodzące w zamówieniach publicznych, prowadzone w bardzo interesujący sposób, aprobuje słuchacza chce jeszcze więcej słuchać.

Grażyna Szymczyk - Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Szkolenie Zamówienia Publiczne dla początkujących uważam za bardzo dobre. Wiedza eksperta pozwoliła na usystematyzowanie swojej wiedzy oraz nabycie nowej, ciekawszej w tym temacie. Nabyte kompetencje pozwalają na dalszy rozwój osobisty.

Ewelina Komaszyńska - Urząd Miasta i Gminy w Prabutach

CENA ZAWIERA

 • Szkolenie on-line na żywo

 • Bon na szkolenie VOD do końca 2020 r.

 • Dostęp do EduStrefy

 • Wzór SWZ wg nowej ustawy Pzp

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena