Notice: Undefined offset: 0 in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/m_home.php on line 983
APEXNET - Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych | APEXNET szkolenia
Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Odpowiedzialność za...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Celem szkolenia jest przedstawienie i omówienie na wybranych przykładach praktycznych problemów związanych regułami odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, z uwzględnieniem zmian ustawy Prawo zamówień publicznych i innych niektórych ustaw.

Szkolenie służyć ma udzieleniu odpowiedzi na pytania dotyczące m. in. tego jakie działania mogą stanowić naruszenie dyscypliny finansów publicznych? Jakie skutki w praktyce odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów wywołuje wprowadzenie obowiązków w zakresie kontroli zarządczej? Jakie błędy w udzielaniu zamówień publicznych rodzą odpowiedzialność za dyscypliny finansów publicznych?

Szkolenie służyć ma przygotowaniu uczestników do właściwego postępowania w trakcie kontroli i przy stwierdzaniu nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami publicznymi.

Kwestie związane z odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych zostaną omówione w oparciu o obowiązujące przepisy, orzecznictwo i praktykę. Metodyka szkolenia przewiduje możliwość aktywnego udziału uczestników, zadawania pytań i rozstrzygania przypadków z praktyki.

 

PROGRAM

1. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych a inne rodzaje odpowiedzialności prawnej (odpowiedzialność karna, karna skarbowa, cywilna, pracownicza).

2. Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

 • Kto obecnie ponosi odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w jednostkach administracji rządowej?
 • Na czym polega poprawne powierzenie obowiązków rodzących odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?

3. Jakie nieprawidłowości w gromadzeniu środków publicznych rodzą odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?

 • Nieprawidłowości przy ustalaniu należności
 • Ustalanie odsetek od nieterminowych płatności
 • Nieprawidłowości przy dochodzeniu i pobieraniu należności
 • Nowe czyny dotyczące naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie odraczania i rozkładania na raty należności

4. Odpowiedzialność w zakresie zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków

 • Zaciąganie zobowiązań bez upoważnienia
 • Dokonywania wydatków z przekroczeniem zakresu upoważnienia
 • Niewykonanie zobowiązania

5. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie zamówień publicznych – najczęstsze nieprawidłowości

 • Opisanie przedmiotu zamówienia publicznego w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.
 • Ustalenie wartości zamówienia publicznego lub jego części, jeżeli miało to wpływ na obowiązek stosowania przepisów o zamówieniach publicznych albo na zastosowanie przepisów dotyczących zamówienia publicznego o niższej wartości.
 • Łączenie lub dzielenie zamówień w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych
 • Ustalenie warunków udziału w postępowaniu w sposób niezwiązany z przedmiotem zamówienia lub nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia.
 • Określenie kryteriów oceny ofert.

6. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w kontroli zarządczej 

 • Dopuszczenie do uszczuplenia należnych wpływów wskutek zaniedbania kontroli zarządczej
 • Dopuszczenie do dokonania wydatku przekraczającego plan wskutek zaniedbania kontroli zarządczej
 • Dopuszczenie do niewykonania zobowiązania jednostki wskutek zaniedbania kontroli zarządczej
 • Dopuszczenie do nieprawidłowości w ramach zamówień publicznych wskutek zaniedbania kontroli zarządczej

7. Praktyczne aspekty postępowania o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

 • Zasady postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Wyłączenie bezprawności czynu („nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych”)
 • Wyłączenie dochodzenia odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznyc
 • Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
  • Treść zawiadomienia i sposób dokumentowania zawartych w nim informacji
  • Podmioty zobowiązane do zawiadamiania
  • Prawo do żądania informacji niezbędnych do sporządzania zawiadomienia
 • Powody umorzenia postępowania
 • Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Wykonywanie orzeczeń
 • Przegląd najnowszego orzecznictwa komisji orzekających oraz sądów administracyjnych w sprawach o naruszeni dyscypliny finansów publicznych

 

OPINIE

Szkolenie prowadzone profesjonalnie, podane przykłady z życia, możliwość przedyskutowania spraw złożonych, które pojawiają się w firmie w trakcie realizacji zamówień.

Małgorzata Rybak - KRUS

Szeroka wiedza trenera i umiejętność wyjaśnienia interesujących kwestii. Dogodna lokalizacja szkolenia. Poczęstunek na wysokim poziomie, duży plus za urozmaicenie słodyczy "zdrowymi" przekąskami.

Katarzyna Lipińska - Ministerstwo Rolinictwa i Rozwoju Wsi

CENA ZAWIERA

 • Dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Lunch i poczęstunki w przerwach

 • Punkty w Programie Premiowym

 • Materiały wraz z najnowszą książką „Prawo zamówień publicznych”

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena