Informujemy, że nasze stacjonarne linie telefoniczne są chwilowo niesprawne.

Prosimy o kontakt pod numerem:
882 059 245
Dziękujemy!
Zamknij

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Umowy po nowelizacji 2016.

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Cel szkolenia

Na szkoleniu omówione zostaną najważniejsze cywilnoprawne aspekty zamówień publicznych z uwzględnieniem największej nowelizacji Pzp 2016


Odbiorcy szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich uczestników rynku zamówień publicznych, a w szczególności:

 • dla pracowników Zamawiających odpowiedzialnych za przygotowanie postepowanie ws. wyboru wykonawcy i nadzór nad realizacja zawartej umowy
 • jak również dla przedstawicieli wykonawców realizujących kontrakty publiczne lub ubiegających się o nie

Trener

Damian Michalak

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, właściciel kancelarii prawnej wspierającej uczestników rynku zamówień publicznych.

 • Trener z zakresu, prawa zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego
  i prawnych aspektów realizacji inwestycji infrastrukturalnych.
 • Wykładowca akademicki na studiach podyplomowych „Zamówienia publiczne
  i partnerstwo publiczno-prywatne”
  organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 • Doradca podmiotów publicznych i wykonawców ubiegających się o zamówienia publiczne doświadczony w prowadzeniu postępowań przetargowych oraz negocjacyjnych. Skutecznie bronił beneficjentów funduszy europejskich przed korektami finansowymi w projektach unijnych.

Program

Umowa ws. zamówienia publicznego

 • Umowy ws. zamówień publicznych – charakter, elementy składowe, specyfika
 • Prawo zamówień publicznych a prawo cywilne – relacje stron przed i po zawarciu umowy
 • Umowa na roboty budowlane w reżimie Pzp. Istota, specyfika, relacje z KC
 1. Umowa ws. zamówienia publicznego
 • Umowy ws. zamówień publicznych – charakter, elementy składowe, specyfika.
 • Kiedy do relacji Zamawiający - Wykonawca stosujemy przepisy Kodeksu Cywilnego i w jakim zakresie?
 1. Relacja zamawiający – wykonawca w toku procedury i po zawarciu umowy
 • Reprezentacja stron w postępowaniu i po zawarciu umowy
 • Pełnomocnictwa – rodzaje, treść, przykłady, zasady składania i uzupełniania
 • Obliczanie terminów po nowelizacji
 • Specyfika terminu związania ofertą
 1. Wykonawca a inne podmioty
 • Jak oceniać potencjał konsorcjum po nowelizacji?
 • Obowiązki i odpowiedzialność wykonawców wspólnie realizujących zamówienie
 • Zmiany w zakresie podwykonawstwa
 1. Wykonywanie umów ws. zamówienia publicznego
 • Odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy
 • Nienależyte wykonanie umowy a wykluczenie wykonawcy z postępowania po nowelizacji
 • Kary umowne – istota, zasady formułowania postanowień umownych.
 • Miarkowanie kar umownych – zasady, możliwości, ryzyka.
 • Gwarancja a rękojmia. Gwarancja jako kryterium oceny ofert.
 • Odstąpienie od umowy a jej rozwiązanie – nowe przepisy wynikające z nowelizacji
 1. Zmiany umów ws. zamówienia publicznego
 • Rewolucja w zasadach aneksowania kontraktów publicznych
 • Ograniczenia w aneksowaniu umów
 • Zmiany podmiotowe a przedmiotowe
 • Zmiany istotne a nieistotne
 1. Case study – analiza zapisów wybranych umów ws. zamówienia publicznego  – dobre i złe praktyki

ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH WG NAJNOWSZEGO ROZPORZĄDZENIA.

 

 

Opinie

Szkolenie zorganizowane profesjonalnie. Trener mec. Damian Michalak prowadzi zajęcia w sposób bardzo efektywny i ciekawe dla słuchaczy. Polecam.

Piotr Wiśniewski - Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

Szczegóły organizacyjne

Miejsce Termin Trener Cena
WARSZAWA, GOLDEN FLOOR ALEJE JEROZOLIMSKIE 11 grudnia 2017 Damian Michalak 445.50 zł netto 495.00 zł netto

+ 23% VAT

Promocja dla obiorców newslettera do 2017-11-27

KRAKÓW, HOTEL CHOPIN CRACOW 12 grudnia 2017 Damian Michalak 445.50 zł netto 495.00 zł netto

+ 23% VAT

Promocja dla obiorców newslettera do 2017-11-28

Cena zawiera

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Materiały wraz z najnowszą książką „Prawo zamówień publicznych”

 • Dostęp do EduStrefy

 • Lunch i poczęstunki w przerwach

 • Punkty w Programie Premiowym

 • Certyfikat ukończenia szkolenia