SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Projekty unijne dla początkujących.

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników i uczestniczek z zasadami, którymi się rządzą projekty unijne. Przejdziemy całą ścieżkę od wyszukiwania konkursów przez złożenie wniosku o dofinansowanie, aż do jego realizacji i rozliczenia

Odbiorcy szkolenia

Szkolenie przeznaczone dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę z projektami unijnymi

Trener

Ingrid Szrajer

Trenerka na szkoleniach i warsztatach od 2004 r., wykładowca na konferencjach dotyczących problematyki funduszy strukturalnych. 

Ekspertka Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie funduszy unijnych. Właścicielka firmy Acces Consulting, konsultantka z licznymi sukcesami w zakresie opracowywania wniosków o dofinansowanie  w ramach funduszy strukturalnych i Norweskich Mechanizmów Finansowych, z doświadczeniem w zakresie tworzenia konsorcjów, zarządzania i kontrolowania prawidłowości realizacji projektów dofinansowanych z funduszy UE.

Program

 1. Gdzie szukać informacji o projektach?
 2. Co można sfinansować ze środków unijnych?
 • Nowa filozofia środków unijnych
 • Programy operacyjne w pigułce - POPC, POIR, POIŚ, POWER, RPO.
 • Przykłady projektów – źródła inspiracji
 1. Ile środków można dostać, a ile trzeba dołożyć – czyli zbudujmy montaż finansowy projektu.
 2. Jak wygląda Wniosek o dofinansowanie 2014-2020 – co w nim jest najważniejsze?
 • Logika projektowa
 • Cel projektu i uzasadnienie - czyli zacznijmy od początku
 • Działania/zadania
 • Wskaźniki produktu i rezultatu oraz reguła proporcjonalności
 • Analiza ryzyka
 • Potencjał projektodawcy i zarządzanie projektem
 • Realizacja polityk wspólnotowych
 • Załączniki do wniosku
 1. Budżet projektu – wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne
 2. Zasady wyboru projektów
 • Projekty konkursowe i pozakonkursowe
 • Zasady i kryteria wyboru projektów
 • Procedura odwoławcza
 1. Podpisanie umowy o dofinansowanie
 2. Realizacja projektu – na co trzeba zwracać szczególną uwagę, aby przygoda nie skończyła się porażką.
 3. Raportowanie stanu realizacji projektu przez system SL2014
 4. Zmiany w projekcie – jakie zmiany są możliwe?
 5. Kontrola projektu – kogo spotyka i jak przebiega?
 6. Zakończenie i rozliczenie projektu

 

Opinie

Prowadząca szkolenie (Pani Ingrid Szrajer) jest osobą posiadającą szeroką wiedzę dzięki, której szkolenie w pełni wyczerpuje potrzebę znajomości zagadnień związanych z realizacją projektów.

Michał Siedlecki - Biblioteka Narodowa

Szkolenie zostało przeprowadzone w profesjonalny sposób. P. Ingrid Szrajer jest świetnym i kompetentnym fachowcem. Chętnie wzięłabym udział w szkoleniu prowadzonym przez p. Szrajer.

Monika Boike-Nowak - Gmina Miejska Hel

Szczegóły organizacyjne

Miejsce Termin Trener Cena
WARSZAWA, GOLDEN FLOOR ALEJE JEROZOLIMSKIE 5-6 grudnia 2017 Ingrid Szrajer 990.00 zł netto

+ 23% VAT

Cena zawiera

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Materiały szkoleniowe

 • Dostęp do EduStrefy

 • Lunch i poczęstunki w przerwach

 • Punkty w Programie Premiowym

 • Certyfikat ukończenia szkolenia