Informujemy, że nasze stacjonarne linie telefoniczne są chwilowo niesprawne.

Prosimy o kontakt pod numerem:
882 059 245
Dziękujemy!
Zamknij

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Zamówienia sektorowe z uwzględnieniem zamówień podprogowych

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

CEL SZKOLENIA

Zapraszamy na szkolenie, którego celem będzie wyposażenie uczestnika szkolenia w instrumentarium przydatne do profesjonalnego przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego i
efektywnego wydatkowania środków finansowych. Omówione zostaną również zamówienia sektorowe podprogowe.

ODBIORCY SZKOLENIA

pracownicy Wydziałów zamówień publicznych
osoby przygotowujące SIWZ
członkowie komisji przetargowych
osoby kontrolulujące zamówienia publiczne

 

Trener

Program

PROGRAM:

 1. Zmiana podejścia do zamówień sektorowych- zamówienie sektorowe zamiast zamawiających sektorowych.
 2. Rodzaje zamówień sektorowych.
 3. Wyłączenia ze stosowania prawa zamówień publicznych-
 • Art. 136 ust.1 pzp warunki spełnienia.
 1. Zamówienia poniżej progów unijnych według zasad o funkcjonowaniu unii europejskiej
 2. Zamówienia powyżej progów unijnych:
 • Opis przedmiotu zamówienia(w tym zakaz uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, sytuacje, w których stosowanie nazw własnych jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia),
 • Wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności.
 • Szacowanie wartości zamówienia :
  • Dzielenie zamówienia na części;
  • Uzasadnienie braku podziału;
  • Zamówienia mieszane;
  • Zamówienia w częściach i oferty częściowe.
 1. Odmienne sposoby wyboru oferty najkorzystniejszej – procedura klasyczna, procedura odwrócona.
 2. Odmienności w trybach udzielenia zamówienia.
 3. Podstawy wykluczenia:
 • Obligatoryjne,
 • Fakultatywne;
 • Odmienności dla zamówień sektorowych.
 1. Warunki udziału w postępowaniu
 • Sposób potwierdzania warunków udziału w postępowaniu;
 • Poleganie na zasobach innego podmiotu,
 • Uzupełnianie oświadczeń lub dokumentów,
 1. Zmiany w zakresie umów w sprawie zamówień publicznych:
 • zmiany istotne i nieistotne;
 • roboty, dostawy, usługi dodatkowe i nieprzewidziane (sposób postępowania w przypadku pojawienia się robót dodatkowych, zamiennych, zaniechanych);
 • rozliczenia w umowach z wynagrodzeniem kosztorysowymi ryczałtowym.

 

 1. ZAMÓWIENIA SEKTOROWE PODPROGOWE
 • Zamówienia podprogowe a brak obowiązku stosowania PZP
 • Procedura udzielania zamówień o wartości podprogowej
 • Obowiązek zagwarantowania odpowiedniego upublicznienia informacji
 • Uczciwe i bezstronne procedury udzielania ZP
 • Kontrola bezstronności procedur przetargowych

 

Opinie

Firma ApexNet prezentuje dużą fachowość w zakresie prowadzonych szkoleń. Prowadzący bardzo dobrze przekazuje informacje i najważniejsze rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Wykładowca bardzo otwarty, merytoryczny, komunikatywny. Szkolenie bardzo ciekawe, profesjonalne- polecam każdemu.

Wojciech Małachowski - PIMOT

Osoba prowadząca szkolnie posiada wiedzą z zamówień publicznych, którą umie przekazać dla szkolących się osób. Oceniam bardzo wysoko kompetencje prowadzącego szkolenie.

Joanna Bizoń - Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Zielonej Górze

Szczegóły organizacyjne

Miejsce Termin Trener Cena
WARSZAWA, GOLDEN FLOOR ALEJE JEROZOLIMSKIE 26-27 kwietnia 2018 Wioleta Bajda 990.00 zł netto

+ 23% VAT

SZCZECIN, HOTEL DANA 24-25 maja 2018 Ewa Wiktorowska 891.00 zł netto 990.00 zł netto

+ 23% VAT

Promocja dla obiorców newslettera do 2018-05-10

Cena zawiera

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Materiały wraz z najnowszą książką „Prawo zamówień publicznych”

 • Dostęp do EduStrefy

 • Lunch i poczęstunki w przerwach

 • Punkty w Programie Premiowym

 • Certyfikat ukończenia szkolenia