SZKOLENIA OTWARTE

Temat

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO 30 000 EURO - audyt regulaminu, planowanie zamówień, naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Czy wiesz, że...
... udzielając zamówień publicznych do 30 tys. euro można naruszyć dyscyplinę finansów publicznych?

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych aspektów udzielania zamówień publicznych do 30 tys. euro służących z jednej strony zachowaniu swobód wynikających z niestosowania Prawa zamówień publicznych, z drugiej uniknięciu ewentualnych nieprawidłowości i zarzutów kontroli finansowej. Na szkoleniu zostanie dokładnie omówiony sposób przygotowania regulaminu udzielania zamówień do 30 tys. euro.

Odbiorcy szkolenia
Pracownicy odpowiedzialni za dokonywanie zakupów w jednostce.

Po szkoleniu...
Aktywne uczestnictwo w szkoleniu pozwoli na uzyskanie umiejętności tworzenia odpowiedniej dokumentacji na potrzeby zamówień bagatelnych.

Trener

Ewaryst Kowalczyk

Prawnik, wykładowca, doradca prawny, konsultant, głównie w obszarze finansów publicznych i zamówień publicznych. Prowadzi autorskie wykłady na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Studium Zamówień Publicznych oraz Studium Budowlanego Procesu Inwestycyjnego organizowanego przez ApexNet.

Prowadził szkolenia dla licznych instytucji, firm i organizacji na terenie całej Polski. Wykładowca z ogromną charyzmą, niezwykłym sposobem przekazywania wiedzy i komunikowaniem się z grupą uczestników szkolenia.

Program

 1. Planowanie postępowań o zamówienia publiczne
 1. Jak ustalać szacunkową wartości zamówienia w zamówieniach publicznych?
 2. Jak unikać zarzutu podziału zamówienia lub zaniżania wartości zamówienia
 3. Zamówienia do 30 tys. euro a art. 6a Pzp
 4. Zamówienia dodatkowe i uzupełniające a zamówienia do 30 tys. Euro
 5. Jakie są wymagania poprawnego planowanie zamówień publicznych?
 6. Plan finansowy a plan postępowań o zamówienia publiczne

 

 1. Audyt regulaminu zamówień publicznych do 30 000 Euro
 1. Regulamin zamówień publicznych do 30 000 euro- najczęstsze błędy
 2. Co powinno a co może się znaleźć w regulaminie zamówień publicznych do 30 000 euro?

 

 1. Udzielanie zamówień publicznych do 30 000 Euro
 1. Ofertowy sposób udzielania zamówień publicznych do 30 000 euro
 2. Negocjacyjny sposób udzielania zamówień publicznych do 30 000 euro
 3. Przetargi wg. Kc w zamówieniach publicznych do 30 000 euro
 4. Dokumentowanie udzielania zamówień publicznych do 30 000 euro

 

 1. Jak sporządzić prawidłowe sprawozdanie z zamówień publicznych do 30 000 Euro
 1. Rejestrowanie zamówień publicznych do 30 tys. euro na potrzeby sprawozdawczości
 2. Umowy na czas nieoznaczony w sprawozdaniu
 3. Umowy długoterminowe w sprawozdaniu
 4. Aneksowanie umów a sprawozdawczość
 5. Umowy a faktury i rachunki

 

 1. Czy w zamówieniach do 30 000 Euro można naruszyć dyscyplinę finansów publicznych?
 1. Odpowiedzialność za nieprawidłowe szacowanie wartości zamówienia
 2. Zarzut nieustalenia należności. Problem kar umownych w umowach o zamówienie publiczne do 30 000 euro
 3. Zarzut niedochodzenia należności od wykonawcy
 4. Zaciągnięcie zobowiązania poza plan finansowych w zamówieniach do 30 000 euro
 5. Kto ponosi odpowiedzialność za błędy w zamówieniach do 30 000 euro
 6. Problem prawidłowego powierzania pracownikom czynności przez kierownika jednostki

Opinie

Bardzo ciekawe ujęcie tematu, przybliżające uczestnikom tematykę udzielania zamówień w bardzo szerokiej perspektywie. Ciekawa forma przekazu wiedzy przez osobę prowadzącą. Dużo przykładów praktycznych wykorzystania wiedzy merytorycznej nabytej w trakcie szkolenia.

Jolanta Wojdera - 31 WOG Zbierz

Wykład Pana Ewarysta profesjonalny i wyczerpujący. Szkolenie prowadzone dynamicznie, ciekawie, poparte wieloma przykładami (cenne), wciągające uczestników do angażowania się, udzielana odpowiedzi (wyczerpujących) na pytania uczestników; rozwiązało wiele wątpliwości. Pełna satysfakcja :)

Beata Bagińska - ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie

Szczegóły organizacyjne

Miejsce Termin Trener Cena
WARSZAWA, GOLDEN FLOOR ALEJE JEROZOLIMSKIE 26-27 września 2017 Ewaryst Kowalczyk 990.00 zł netto

+ 23% VAT

Cena zawiera

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Materiały wraz z najnowszą książką „Prawo zamówień publicznych”

 • Dostęp do EduStrefy

 • Lunch i poczęstunki w przerwach

 • Punkty w Programie Premiowym

 • Certyfikat ukończenia szkolenia