Informujemy, że nasze stacjonarne linie telefoniczne są chwilowo niesprawne.

Prosimy o kontakt pod numerem:
882 059 245
Dziękujemy!
Zamknij

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Obowiązkowe zmiany w RODO po 25 maja 2018- jak się przygotować by uniknąć kar

Kontakt

Maciej Milewski

telefon: 227656591
maciej.milewski@apexnet.pl

Dlaczego Warto?

Uczestnicy szkoleń otrzymają pakiet wzorów dokumentów i szablonów takich jak: polityka bezpieczeństwa, IZSI, instrukcja zapobiegania incydentom protokoły audytu

Uczestnicy nabędą wiedzę z zakresu podstaw prawnych (RODO, Ustawa o ochronie danych osobowych Rozporządzenie w sprawie Krajowych ram interoperacyjności,normy ISO 27001), praktyczną umiejętność wdrożenia zasad systemu ochrony danych osobowych, przeprowadzenia audytu, opracowania dokumentacji audytowej i z zakresu odo.

Odbiorcy szkolenia:

 • Inspektorzy ochrony danych osobowych
 • administratorzy danych osobowych
 • Dyrektorzy i prezesi jednostek państwowych
 • Właściciele i prezesi firm prywatnych

 

Trener

Program

Program szkolenia

1. Od kiedy rozporządzenie stanie się wiążące i jak się do tego przygotować.

2. Przetwarzanie danych osobowych- co ulegnie zmianie

 • ogólne zasady przetwarzania danych osobowych, zgoda ( brak obowiązku pozyskiwania zgody na piśmie-przypadki, brak obowiązku pozyskiwania zgody- przypadki), warunki wyrażenia zgody na przetwarzanie danych prywatnych,
 • zasady przetwarzania danych osobowych w zależności od ich kategorii
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych dzieci,
 • podstawy przetwarzania danych osobowych, z uwzględnieniem danych wrażliwych ,
 • wyłączenie przesłanki legalności prawnie usprawiedliwionego celu w odniesieniu do administracji
 • nowe pojęcia wprowadzone rozporządzeniem przy przetwarzaniu danych osobowych: profilowanie, pseudonimizacja, dane biometryczne, identyfikatory sieciowe.

 

3. ADO- obowiązki w świetle regulacji RODO:

 • rejestracja i aktualizacja baz danych  przyszłe wymagania:
 • obowiązek zgłaszania uchybień w ochronie danych osobowych w treści nowego Rozporządzenia,
 • obowiązek rejestracji czynności przetwarzania danych osobowych,
 • obowiązek dopełnienia zachowania nowych elementów przewidzianych w RODO dla umów powierzenia i podpowierzenia, zmiana w odpowiedzialności procesora współodpowiedzialność
 •  obowiązek powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych w jednostce ( dawnego ABI),
 • obowiązek konsultowania przetwarzania danych osobowych z GIODO, w tym w kontekście zwrócenie uwagi na konieczność weryfikacji zapisów w ustawach branżowych,  związanych z ochroną danych osobowych i dostosowania ich do RODO
 • obowiązek oceny skutków w zakresie ochrony danych osobowych
 • obowiązek uwzględnienia ochrony danych osobowych fazie projektowania
 • zmiana w konstrukcji obowiązków informacyjnych - rozbudowane obowiązki informacyjne (konieczność w tym zakresie ze strony kierownictwa ich weryfikacji) .

 

4. Inspektor ds. Ochrony Danych Osobowych w świetle regulacji RODO:

 • wyznaczenie- kiedy jest obowiązkowe
 • status, podstawa współpracy, zadania, obowiązki i uprawnienia.

 

5. Uprawnienia właścicieli danych osobowych:

 • prawo to tzw. " śmierci internetowej",
 • prawo do przenoszenia danych osobowych do innego usługodawcy,
 • prawo do niepodlegania profilowaniu,
 • zasada przejrzystości przy przetwarzaniu danych osobowych.

 

6. Ułatwienia dla ADO związane z RODO:

 • brak obowiązku uzyskiwania zgody na piśmie
 • brak rejestracji zbiorów danych
 • uprawnienie do współadministrowania zbiorami danych,brak szczegółowych rozwiązań technicznych wymaganych od systemów teleinformatycznych

7. Audyt zgodności zasobów z wymaganiami RODO ( szacowanie ryzyka, zarządzanie ryzykiem, minimalizacja ryzyka, polityka zarządzania ryzykiem)

8. Zasady prowadzenia audytu po 25.05.2018

9. Ochrona danych osobowych- jak zbudować system w zależności od charakteru organizacji

10. Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia: administracyjne kary pieniężne – warunki ich nakładania i wysokość, odszkodowanie za poniesioną szkodę,

 • Przekazywanie danych do państw trzecich: zasady przekazywania danych.
 • Kodeksy postępowania i certyfikacja: rola funkcjonowania kodeksów postępowań, określenie procedur certyfikacji podmiotów dokonujących operacji przetwarzania przez podmioty certyfikujące, które uzyskały uprzednio akredytację w trybie art. 43 rozporządzenia.

11. Postępowanie prowadzone przez PUODO

Opinie

Po raz kolejny skorzystałam z oferty szkoleniowej ApexNet i utwierdziłam się w przekonaniu, że warto sięgać po sprawdzoną ofertę. Szkolenie intensywne, w 100% zgodne z ofertą, przeprowadzone w sposób przykuwający uwagę.

Angelika Kamińska - Ministerstwo Środowiska

Uczestniczę średnio dwa razy w roku w szkoleniach ApexNet. Po raz kolejny jestem w pełni usatysfakcjonowany. Szkolenia bardzo pomagają mi w codziennej pracy. Bardzo dobry kontakt z trenerem poza szkoleniem.

Krzysztof Strusiński - Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

Szczegóły organizacyjne

Miejsce Termin Trener Cena
ZIELONA GÓRA, QUBUS 19 marca 2018 Barbara Gańcza 495.00 zł netto

+ 23% VAT

KRAKÓW, HOTEL CHOPIN KRAKÓW 26 marca 2018 Anna Żmijewska 495.00 zł netto

+ 23% VAT

Cena zawiera

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Materiały szkoleniowe

 • Dostęp do EduStrefy

 • Lunch i poczęstunki w przerwach

 • Punkty w Programie Premiowym

 • Certyfikat ukończenia szkolenia