Notice: Undefined index: kontakt_nazwa in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 42

Notice: Undefined index: kontakt_email in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 43

Notice: Undefined index: kontakt_tel in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 44
APEXNET - Zamówienia publiczne dla instytucji wojskowych | APEXNET szkolenia

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Zamówienia publiczne dla instytucji wojskowych

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Zapraszamy na szkolenie, które ma na celu przygotowanie żołnierzy zawodowych i pracowników wojska do pełnienia
samodzielnych funkcji w procesie udzielania zamówień publicznych. Uczestnicy dowiedzą się, jak uruchomić procedury
związane z zamówieniami publicznymi, szczególnie w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa

ODBIORCY SZKOLENIA
• Żołnierze zawodowi i pracownicy wojska biorący udział w opracowaniu merytorycznym wymagań niezbędnych do
przygotowania procedur przetargowych w tym procedur w dziedzinie OiB
• Pracownicy biorący udział w czynnościach związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o
udzielenie zamówienia
• Osoby kontrolujące i nadzorujące zamówienia publiczne

Program

PROGRAM:

Dzień 1:

 1. Omówienie praktycznych problemów podczas przygotowywania i prowadzenia postępowania w świetle orzecznictwa:
 • właściwy opis przedmiotu zamówienia;
 • dzielenie zamówień na części;
 • warunki udziału w postępowaniu – sposób formułowania;
 • zatrudnianie na podstawie umowy o pracę – przykłady zastosowań i zapisy;
 • procedury udzielania zamówień;
 1. Warsztat JEDZ: przygotowanie, omówienie błędów, braków i sposobów poprawiania/badania/uzupełnianie JEDZ.
 1. Problematyczne przesłanki do wykluczenia wykonawców;
 1. Selfcleaning w praktyce i orzecznictwie
 1. Umowy w PZP:
 • ustawowe zmiany umów;
 • przewidziane zmiany do umów;
 • ocena podwykonawcy nie będącego podmiotem trzecim na etapie realizacji umowy;
 1. Ocena złożonych ofert pod kątem poprawiania błędów i weryfikacji zgodności ofert ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia;
 1. Kryteria oceny ofert w praktyce, na przykładach;
 1. Praktyczne aspekty przeprowadzenia postępowania na przykładzie zamawiania usług projektowych

 

Dzień 2:

 1. Zasady kwalifikacji postępowań do postępowań w dziedzinie OiB w odniesieniu do przedmiotu zamówienia.
 1. Opis przedmiotu zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa (OiB).
 2. Warunki udziału w postępowaniu i wymagania wynikające z określenia przedmiotu zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa (OiB).
 1. Przesłanki wykluczenia wykonawców, (art. 131e), zasady wykluczeń wykonawców, w kontekście przepisów o ochronie informacji niejawnych.
 1. Podwykonawstwo w zamówieniach w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa.
 2. Omówienie procedur udzielania zamówień, przetarg ograniczony krok po kroku.

Opinie

Pani Iwona Holka jest świetnym i kompetentnym trener. Będę ją gorąco wszystkim polecać.

Agnieszka Średzińska - 14 WOG

Organizacja szkolenia nie budzi zastrzeżeń, wysoki poziom i kompetencje oraz komunikatywność prowadzącej szkolenie.

Grazyna Pituła - 26 WOG Zegrze