SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Rewolucja w ochronie danych osobowych po 25 maja 2018. Praktyczny warsztat - ocena skutków i analiza ryzyka w RODO

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Szkolenie odbędzie się w następujących godzinach:

17.05.2018 – 11.30-17.30

18.05.2018 – 09.30-15.30

Celem szkolenia jest przekazanie i usystematyzowanie wiedzy Uczestników na temat zasad przeprowadzenia analizy zagrożeń i ryzyka związanego z ochroną danych osobowych, tak aby prowadzona dokumentacja oraz realizowane projekty były zgodne zapisami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne/RODO) (Dz.Urz.UE L119 z 4 maja 2016 r.).

Każdy z Uczestników zdobędzie praktyczną wiedzę, w jaki sposób przeprowadzić i wykorzystać analizę zagrożeń i ryzyka w swojej organizacji, a także otrzyma możliwość pobrania z EduStrefy takich wzorów dokumentów, jak:
• Wzór analizy ryzyka i zagrożeń
• Polityka bezpieczeństwa
• Instrukcja zarządzania systemem informatycznym
• Rejestr incydentów i zagrożeń oraz wiele innych

 

ODBIORCY SZKOLENIA

  • Inspektorzy ochrony danych osobowych
  • Administratorzy danych osobowych
  • Dyrektorzy i prezesi jednostek państwowych
  • Właściciele i prezesi firm prywatnych

 

PROGRAM

Dzień I - Zmiany  w ODO - RODO

 

1. Źródła prawa UE i polskiego w zakresie ochrony danych osobowych.

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

- polska ustawa o ochronie danych osobowych (projekt)

2. Założenia i celowość reformy RODO

          - mechanizm „one stop shop”

          - nowe obowiązki dla podmiotów przetwarzających dane osobowe

3. Dane osobowe  zwykłe i wrażliwe- definicje

           - dane osobowe zwykłe

           - dane wrażliwe jako szczególna kategoria danych

4. Zbiór danych osobowych a zbiór rozproszony

          - zbiór danych osobowych, z zbiór danych rozporoszonych  (przykłady)

5. Zasady przetwarzania danych osobowych.

          - procedury przetwarzania danych

6. Prawidłowość ochrony danych osobowych pracowników

          - RODO w zatrudnianiu pracowników

7. Status i zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych

          - jak powołać IODO, kto może nim zostać?

          -  zadania IODO

8. Prawo do bycia zapomnianym.

          - jak zgłosić? , komu przysługuje?

          - profilowanie – na czym polega w świetle RODO?

9. Zgoda na przetwarzanie, a prawo do sprzeciwu.

         - zgoda na przetwarzanie według RODO

         - prawo do sprzeciwu na przetwarzanie danych

10. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zamiast GIODO

11. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów.

        - zasady dochodzenia odpowiedzialności

- kary administracyjne finansowe

- odpowiedzialność cywilna ( roszczenia)

12. Na czym polega podejście oparte na ryzyku ?

 

Dzień II – Praktyczny warsztat – ocena skutków i analiza ryzyka w RODO

1. Podejście oparte na ryzyku.

2. Proces oceny skutków czyli jak to zrobić - zajęcia praktyczne

3.  Metodyka prowadzenia oceny.

5. Ryzyko- prawdopodobieństwo- skutek.

6. Środki minimalizujące- jakie zastosować?

7. Wewnętrzna polityka ochrony danych- co powinna zawierać procedura

8. Skutki naruszeń, a odpowiedzialność prawna.

 

 

OPINIE

Szkolenie prowadzone przez wykładowcę było na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Dużym atutem prowadzącego było bogate doświadczenie praktyczne (zawodowe) w obszarze ochrony danych osobowych. Polecam.

Jolanta Jaroszewicz - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy

Uważam, że szkolenie zostało przeprowadzone w profesjonalny sposób. Ekspert przedstawił zagadnienie ochrony danych osobowych w bardzo przystępny i praktyczny sposób w oparciu o obecne regulacje prawne.

Agnieszka Olszewska - Instytut Podstaw Informatyki PAN

CENA ZAWIERA

  • Materiały szkoleniowe

  • Dostęp do EduStrefy

  • Certyfikat ukończenia szkolenia

  • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

  • Lunch i poczęstunki w przerwach

  • Punkty w Programie Premiowym

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena