SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Rewolucja w ochronie danych osobowych po 25 maja 2018. Praktyczny warsztat - ocena skutków i analiza ryzyka w RODO.

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Czy wiesz, że w kwietniu 2016 weszły w życie przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie d anyc hosobowych (RODO), a od 25.05.2018 rozpoczną się kontrole sprawdzające wprowadzenie rozporządzenia w instytucjach?Zapraszamy na szkolenie praktyczne, którego celem będzie przekazanie i usystematyzowanie wiedzy uczestników na temat:
• zagadnień ochrony danych osobowych w jednostkach organizacyjnych
• obowiązujących w tym zakresie polskich i europejskich regulacji prawnych

ODBIORCY SZKOLENIA
-Inspektorzy ochrony danych osobowych
-Administratorzy danych osobowych
-Dyrektorzy i prezesi jednostek państwowych
-Właściciele i prezesi firm prywatnych

PROGRAM

PROGRAM SZKOLENIA :


Dzień I - Zmiany w ODO - RODO


1. Źródła prawa UE i polskiego w zakresie ochrony danych osobowych.
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych)
- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
- polska ustawa o ochronie danych osobowych (projekt)
2. Założenia i celowość reformy RODO
- mechanizm „one stop shop”
- nowe obowiązki dla podmiotów przetwarzających dane osobowe
3. Dane osobowe zwykłe i wrażliwe- definicje
- dane osobowe zwykłe
- dane wrażliwe jako szczególna kategoria danych
4. Zbiór danych osobowych a zbiór rozproszony
- zbiór danych osobowych, z zbiór danych rozporoszonych (przykłady)
5. Zasady przetwarzania danych osobowych.
- procedury przetwarzania danych
6. Prawidłowość ochrony danych osobowych pracowników
- RODO w zatrudnianiu pracowników
7. Status i zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych
- jak powołać IODO, kto może nim zostać?
- zadania IODO
8. Prawo do bycia zapomnianym.
- jak zgłosić? , komu przysługuje?
- profilowanie – na czym polega w świetle RODO?
9. Zgoda na przetwarzanie, a prawo do sprzeciwu.
- zgoda na przetwarzanie według RODO
- prawo do sprzeciwu na przetwarzanie danych
10. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zamiast GIODO
11. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów.

- zasady dochodzenia odpowiedzialności
- kary administracyjne finansowe
- odpowiedzialność cywilna ( roszczenia)
12. Na czym polega podejście oparte na ryzyku ?


Dzień II – Praktyczny warsztat – ocena skutków i analiza ryzyka w RODO


1. Podejście oparte na ryzyku.
2. Proces oceny skutków czyli jak to zrobić - zajęcia praktyczne
3. Metodyka prowadzenia oceny.
5. Ryzyko- prawdopodobieństwo- skutek.
6. Środki minimalizujące- jakie zastosować?
7. Wewnętrzna polityka ochrony danych- co powinna zawierać procedura
8. Skutki naruszeń, a odpowiedzialność prawna.

OPINIE

Jestem bardzo zadowolona z wzięcia udziału w szkoleniu, które utwierdziło mnie w przekonaniu, że ApexNet jest świetna firmą od lat utrzymująca bardzo wysoki poziom merytoryczny szkoleń. Wykłady nie tylko prowadzone ciekawie ale poparte ćwiczeniami. Można także skorzystać z indywidualnych konsultacji. Polecam!

Elżbieta Przybyszewska-Szczęsny - MRPiPS

Uczestniczę średnio dwa razy w roku w szkoleniach ApexNet. Po raz kolejny jestem w pełni usatysfakcjonowany. Szkolenia bardzo pomagają mi w codziennej pracy. Bardzo dobry kontakt z trenerem poza szkoleniem.

Krzysztof Strusiński - Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

CENA ZAWIERA

  • Materiały szkoleniowe

  • Dostęp do EduStrefy

  • Certyfikat ukończenia szkolenia

  • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

  • Lunch i poczęstunki w przerwach

  • Punkty w Programie Premiowym

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena