Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Zamówienia publiczne...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Zamówienia publiczne dla komórek merytorycznych

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Zagadnienia omawiane podczas szkolenia będą przydatne dla członków komisji przygotowujących opisy przedmiotu zamówienia, szacujących wartość zamówienia,opracowujących kryteria oceny ofert i propozycje warunków oraz nadzorujących zawartą umowę.

 

Nasz ekspert przeprowadzi uczestników przez procedury udzielania zamówień publicznych, a także wskaże im najistotniejsze aspekty dotyczące zasad odpowiedzialności i obowiązków członków komisji przetargowych.

PROGRAM

1. Organizacja procesu udzielania zamówień:
- planowanie zamówień,
- agregacja zamówień z uwzględnieniem struktury Zamawiającego,
- prawidłowe ustalanie szacunkowej wartości zamówienia,
- dzielenie zamówień na części,
- nieuprawniony podział zamówienia na części bądź zaniżanie wartości zamówienia,
- zamówienia udzielane zgodnie z art. 6a ustawy Pzp – zasady, ryzyka, omówienie.
2. Organizacja i odpowiedzialność członków komisji przetargowej. Udział w komisji osób merytorycznych;
3. Przygotowanie postępowania i ścieżka akceptacji dokumentów:

a) sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia
b) określenie warunków udziału w postępowaniu: proporcjonalność warunków, żądanie dokumentów, konstruowanie opisu sposób oceny spełniania warunku
c) formułowanie kryteriów oceny ofert: kryteria podmiotowe i przedmiotowe, wadliwy opis kryteriów, niedopuszczalny opis sposobu oceny ofert
4. Przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia, aspekty istotne dla merytorycznych członków komisji:
a) udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców, modyfikacje SIWZ
b) JEDZ – ocena, wyjaśnianie, uzupełnianie, weryfikacja prawidłowości podpisu elektronicznego, najczęstsze błędy wykonawców przy składaniu JEDZ
c) wyjaśnianie treści ofert: ocena wyjaśnień rażąco niskiej ceny
d) ocena zasadności zastrzegania informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
 

e) udzielenie zamówienia w procedurze zwykłej i odwróconej
f) wzywanie do złożenia dokumentów, uzupełnianie, wyjaśnianie dokumentów
g) ocena ofert: poprawa omyłek, wyjaśnianie powiązań istniejących między przedsiębiorcami jednej grupy kapitałowej
h) odrzucenie oferty
i) unieważnienie postępowania, w tym postępowania udzielanego w częściach, zasady dalszego procedowania
5. Zamówienia z wolnej ręki – prawidłowe udzielenie zamówienia w świetle przesłanek ustawy Pzp;
6. Zawarcie umowy po przeprowadzonym postępowaniu i dokonywanie zmian w treściach umów:

a) tożsamość zakresu świadczenia wynikającego z umowy z zobowiązaniem Wykonawcy zawartym w ofercie,
b) wprowadzania zmian treści zawartej umowy.
7. Zasady odpowiedzialności i obowiązki członków komisji przetargowych, z uwzględnieniem przewodniczącego komisji i sekretarza komisji w świetle zasady rozliczalności czynności.

8. Różnice i podobieństwa miedzy aktualnymi a nowymi przepisami - wyzwania dla komórek merytorycznych w Nowej Ustawie

OPINIE

Szkolenie prowadzone bardzo profesjonalnie. Prowadząca przystępnym językiem tłumaczy skomplikowane zagadnienia z zakresu zamówień publicznych. Zaplecze gastronomiczne na wysokim poziomie. Polecam.

SUEZ Południe - Tomasz Taborek

Jestem szalenie, pozytywnie i miło zaskoczony prowadzącym szkolenie.Pani Iwona Holka to wartość (szkoleniowa) dodatnia w firmie ApexNet. Szkolenia wprowadziły kompletnie nową jakość w Państwa systemie szkoleniowym. Proszę przyjąć moje gratulacje! :)

Emil Marchewa - Arthrex Polska Sp z o o

CENA ZAWIERA

  • Szkolenie on-line na żywo

  • Bon na szkolenie stacjonarne do końca 2020 r.

  • Materiały wraz z nową ustawą Pzp

  • Dostęp do EduStrefy

  • Wzór SWZ wg nowej ustawy Pzp

  • Certyfikat ukończenia szkolenia

  • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

  • Lunch i poczęstunki w przerwach

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena