Notice: Undefined index: kontakt_nazwa in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 42

Notice: Undefined index: kontakt_email in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 43

Notice: Undefined index: kontakt_tel in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 44
APEXNET - Planowanie zamówień publicznych w dużych instytucjach | APEXNET szkolenia

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Planowanie zamówień publicznych w dużych instytucjach

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Podczas szkolenia omówione zostaną „bolączki” Zamawiających działających w rozproszonej strukturze, w szczególności związane z agregacją zamówień i ustalaniem ich wartości,
prawidłowym stosowaniem art. 6A.

ODBIORCY SZKOLENIA
• Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników
„dużych” instytucji Zamawiających – klasycznych i
sektorowych.

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma możliwość pobrania z EduStrefy takich wzorów dokumentów, jak:
• Instrukcja składania JEDZ w formie
elektronicznej
• Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ a formie
elektronicznej
• Protokół z negocjacji
• Wezwanie do wyjaśnienia treści oferty w trybie
art. 87 Pzp
• Przykładowy wypełniony Jednolity Europejski
Dokument Zmówienia (ESPD).

Szkolenie objęte programem 18+

Program

 1. Organizacja procesu udzielania zamówień:
 • -planowanie zamówień, zbieranie zapotrzebowania,
 • -sposoby i zasady szacowania wartości zamówienia,
 • -agregacja zamówień z uwzględnieniem struktury Zamawiającego i aktualnego orzecznictwa,
 • -prawidłowe ustalanie szacunkowej wartości zamówienia,
 • -zarzut podziału zamówienia bądź zaniżania jego wartości,
 • -dzielenie zamówień na części,
 • -nieuprawniony podział zamówienia na części bądź zaniżanie wartości zamówienia,
 • -zamówienia udzielane zgodnie z art. 6a ustawy Pzp – zasady, ryzyka, omówienie,
 • -zamówienia o wartości do 30.000 euro a art. 6a ustawy Pzp,
 • -reguły wydatkowania środków wg ustawy o finansach publicznych,
 • -stosowanie prawa opcji,
 • -prawo opcji a zamówienia uzupełniające,
 • -przykłady nieprawidłowości przy ustalaniu wartości zamówienia,
 • -konsekwencje zawyżenia wartości zamówienia,
 • -szacowanie wartości zamówienia na roboty budowlane – regulacje, orzecznictw.

2. Zasady udzielania zamówień społecznych do progu 750.000 euro – czy warto tworzyć odrębne regulaminy?

3. Dobre praktyki w regulaminach udzielania zamówień.

4. Warsztat: na podstawie przedstawionych dokumentów przygotowanie planu postępowań z prawidłową agregacją zamówień:

- na dostawy, usługi, roboty budowlane, poszczególne kategorie wydatków,

- dla poszczególnych zamówień rozważą możliwość zastosowania art. 6 A,

- ustalą w jaki sposób udzielić zamówienie awaryjne, w związku z wydatkami okazjonalnymi, indywidualnymi szkoleniami pracowników itp.

 

 

 

Opinie

Szkolenie przygotowane na bardzo wysokim poziomie spełniło moje oczekiwania. Dobra organizacja, osoba prowadząca pani Iwona Holka bardzo kompetentna, doskonale przygotowana i komunikatywna.

Agata Mucha - AWIMA SP Jawna

Merytoryczne, poparte konkretnymi przykładami szkolenie. Prowadzą posiadająca pełny zakres wiedzy nie tylko z zamówień publicznych. Z chęcią skorzystam w przyszłości z Państwa usług.

Joanna Kot - PPUH "Supron 3" Sp z o o