SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Umowy w zamówieniach publicznych

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Szkolenie przedstawi uczestnikom zasady konstruowania umów dotyczących zamówień publicznych. Na podstawie przykładowej umowy zostaną omówione
właściwe zapisy oraz pułapki, które mogą wystąpić na etapie realizacji zamówienia. Omówione zostaną również zapisy związane z przetwarzaniem danych osobowych wg
nowego rozporządzenia RODO i ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych.

ODBIORCY SZKOLENIA
Szkolenie dedykowane jest dla osób przygotowujących istotne postanowienia umowy i realizujących zamówienia publiczne.

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma dostęp do EduStrefy, a w niej:

  • Dwa webinary z ekspertami dotyczące elektronizacji
  • Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
  • Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ a formie elektronicznej
  • Umowa o świadczenie usług prawnych

 

Weź udział w dowolnym szkoleniu z zamówień publicznych i otrzymaj 12 Paczek Wiedzy!

 

 

Trener

Iwona Holka

Były członek KIO. Prawnik, trener i doradca w zakresie zamówień publicznych.

Prowadzi konsultacje i doradztwo z dziedziny zamówień publicznych, a także szkolenia.

Posiada praktyczne doświadczenie m.in. w: opracowywaniu dokumentacji przetargowych, sporządzaniu odwołań i reprezentacji przed KIO. Brała udział w wielu projektach, również współfinansowanych ze środków UE, koordynowała prace związane z zamówieniami publicznymi.

Doświadczenie w realizacji zamówień publicznych, zarówno po stronie Zamawiającego, jak i Wykonawcy.

 

Program

1. Kodeksowa zasada swobody zawierania umów i jej ograniczenie w Prawie zamówień publicznych.
- przepisy ustawy Pzp dotyczące umów o zamówienia publiczne: przedmiotu zamówienia, podwykonawstwa, zaliczek, waloryzacji wynagrodzeń, zabezpieczenia należytego wykonania umowy, czasu trwania umowy, odstąpienia od umowy, zmian w umowie, unieważnienia umowy;
- podstawowe przepisy kodeksu cywilnego odnoszące się do umów: rodzaje i typy umów, pojęcie umowy wzajemnej, strony umowy;


2. Kształtowanie zapisów umów:
- zapisy umowy dotyczące obowiązków wykonawcy:
- zapisy umowy dotyczące sposobu rozliczania: wynagrodzenie ryczałtowe a kosztorysowe, maksymalne wynagrodzenie umowne a wynagrodzenie ofertowe, prawo opcji; płatności częściowe;
- zapisy umowy dotyczące odbioru zamówienia: zasady odbioru, protokół odbioru a protokół dostawy, odbiór dzieła w myśl przepisów o prawie autorskim, odbiory ilościowe, odbiory jakościowe, częściowe i odbiór końcowy, rozruch i odbiór pogwarancyjny;
- zapisy umowy dotyczące kar umownych: czy kara umowna ma być mobilizacją do terminowego,
rzetelnego wykonania zamówienia czy też ma mieć charakter odszkodowawczy? Jak przekłada się poziom kar umownych na ceny w ofertach? Jakie są możliwości negowania przez wykonawców nakładania kar umownych? Jak poziom kar określonych w umowie i ich faktyczne naliczenie traktowane jest przez sądy powszechne?;
- zapisy umowy dotyczące odstąpienia od umowy;
- możliwość wprowadzenia zmian do umowy: zmiany istotne i nieistotne, przewidziane przez Zamawiającego;
- gwarancja i rękojmia: różnice, wpływ na zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia, egzekwowanie w praktyce;
- waloryzacja wynagrodzenia – zasady i zapisy umów, waloryzacja automatyczna a negocjowalna;


3. Wpływ wykonawcy na zapisy umowy – przykłady orzeczeń KIO

4. RODO a umowy z wykonawcami, jakie zapisy należy zawrzeć w umowie, żeby była zgodna z RODO

5. Kierunki zmian legislacyjnych dotyczących umów w nowym prawie zamówień publicznych.

Opinie

Szkolenie przydatne, wiedza pani Iwony Holki spełniła moje oczekiwania. Nabyta wiedza przyda mi się podczas dalszej pracy zawodowej.

Karol Chmielewski - Nadleśnictwo Radzyn Podlaski

Szkolenie przygotowane profesjonalnie i na wysokim poziomie. Trener zajęć z bogatą wiedzą merytoryczna i umiejętnościami komunikacji.

Emilia Rumińska - PUP Lębork

Szczegóły organizacyjne

Możliwość skorzystania z niższej ceny kończy się za:

0
sekundy
0
minut
0
godzin
0
dni
Miejsce Termin Trener Cena
WARSZAWA, ATLAS TOWER 16-17 kwietnia 2019 Iwona Holka 891.00 zł netto 990.00 zł netto

+ 23% VAT

Promocja dla obiorców newslettera do 2019-04-02

Cena zawiera

  • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

  • Materiały wraz z najnowszą książką „Prawo zamówień publicznych”

  • Dostęp do EduStrefy

  • Lunch i poczęstunki w przerwach

  • Punkty w Programie Premiowym

  • Certyfikat ukończenia szkolenia