SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Sprawne przeprowadzenie postępowania elektronicznego. Praktyczne i konkretne wskazówki jak udzielić zamówienia z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Celem szkolenia jest pokazanie uczestnikom, jak w praktyce przeprowadzić prawidłowo elektroniczny przetarg. Dodatkowo uczestnicy otrzymają rozwiązania wymagane przy tworzeniu dokumentu SIWZ i umowy w kontekście RODO.

ODBIORCY SZKOLENIA
• Pracownicy komórek zamówień publicznych
• Specjaliści ds. zamówień publicznych
• Pracownicy przygotowujący Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
• Osoby wykonujące czynności w postępowaniu
• Członkowie Komisji Przetargowych i Zespołów
• do nadzoru realizowanego zamówienia
• Kontrolerzy i audytorzy procedur zamówień publicznych

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma możliwość pobrania z EduStrefy takich wzorów dokumentów, jak:

 • Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
 • Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ a formie elektronicznej
 • Protokół z negocjacji
 • Wezwanie do wyjaśnienia treści oferty w trybie art. 87 Pzp
 • Przykładowy wypełniony Jednolity Europejski Dokument Zmówienia (ESPD)

Szkolenie objęte programem 18+

Trener

Iwona Holka

Były członek KIO. Prawnik, trener i doradca w zakresie zamówień publicznych.

Prowadzi konsultacje i doradztwo z dziedziny zamówień publicznych, a także szkolenia.

Posiada praktyczne doświadczenie m.in. w: opracowywaniu dokumentacji przetargowych, sporządzaniu odwołań i reprezentacji przed KIO. Brała udział w wielu projektach, również współfinansowanych ze środków UE, koordynowała prace związane z zamówieniami publicznymi.

Doświadczenie w realizacji zamówień publicznych, zarówno po stronie Zamawiającego, jak i Wykonawcy.

 

Program

1. Elektronizacja w kontekście wymagań unijnych – dyrektyw i rozporządzeń


2. Zamówienia poniżej i powyżej progu unijnego w kontekście elektronizacji. Czy warto czekać do 2020 na prowadzenie postępowań z elektronicznym składaniem ofert?


3. Funkcjonowanie mini portalu e – zamówienia – omówienie działania portal


4. Platforma e – zamówienia: docelowe narzędzie, przygotowywana przez UZP i Ministerstwo Cyfryzacji: jak w praktyce będzie wyglądała procedura składania ofert za pomocą Platformy


5. Inne dostępne platformy - zaprezentowanie działania platform komercyjnych - warsztat przeprowadzenia postępowania z wykorzystaniem platformy Marketplanet


6. Składanie ofert w postępowaniu elektronicznym:


- w jaki sposób będzie wyglądała oferta,
- wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
- w jaki sposób wykonawca zabezpieczy tajemnicę przedsiębiorstwa
- zmiana lub wycofanie oferty wykonawcy
- dokumenty i oświadczenia podmiotów trzecich i podwykonawców
- procedura otwarcia ofert elektronicznych - zaprezentowanie procedury otwarcia ofert


7. Wszystko co trzeba wiedzieć o podpisie elektronicznym. Sposób działania, weryfikacja podpisu, możliwe błędy. Czy Zamawiający jest zobligowany do dysponowania podpisem elektronicznym? - Warsztat: podpisywanie dokumentów i weryfikacja podpisu elektronicznego


8. Prawidłowa reprezentacja wykonawcy, omówienie pełnomocnictw, złożenie wspólnej oferty przez konsorcjum w postaci elektronicznej


9. Udostępnianie protokołu postępowania oraz załączników do protokołu (w tym ofert) po 18.10.2018 r


10. Składanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia elektronicznych dokumentów: zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek, informacji o niekaralności z KRK; uzupełnienie złożonych dokumentów - warsztat: omówienie dokumentów w postaci elektronicznej i zwykłej pisemnej


11. Wyjaśnienia treści ofert, poprawianie omyłek w ofertach elektronicznych - warsztat: jak poprawić ofertę złożoną w postaci elektronicznej?


12. Jednolity europejski dokument zamówienia: omówienie dokumentu w kontekście warunków udziału w postępowaniu i najnowszego orzecznictwa dotyczącego postępowania Zamawiającego w przypadku wadliwego JEDZ


13. Najnowsze orzecznictwo dotyczące podmiotów udostępniających zasoby w kontekście kryteriów oceny ofert dot. doświadczenia osób


14. Nowe Prawo zamówień publicznych – co czeka Zamawiających od 2020 roku


15. Dokumentacja przetargowa zgodna z RODO – klauzule informacyjne, oświadczenia wykonawców, omówienie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych


16. Kiedy Zamawiający jest administratorem danych osobowych - newralgiczne obszary, gdzie RODO będzie miało wpływ na zamówienia


17. Jak zadbać o dane osobowe przekazywane wykonawcy – umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, odpowiednie klauzule w zawieranych umowach


18. Platformy do elektronizacji zamówień a spełnianie wymagań RODO

Opinie

Merytorycznie na wysokim poziomie, oparte o doświadczenie i najnowsze informacje. Trener ma dobry kontakt ze słuchaczami, dobrze tłumaczy. Jestem bardzo zadowolona i na pewno jeszcze skorzystam.

Aneta Turoboś - ATH Bielsko-Biała

Szkolenie prowadzone w sposób zrozumiały, szczegółowo omówione i poparte przykładami. Firma ApexNet ma najlepszych szkoleniowców w każdej dziedzinie (mam wiedzę w zamówieniach), dlatego korzystałam tylko z tej firmy ze szkoleń ApexNet.

Bożena Znachowska - Urząd Gminy Mszana Dolna

Szczegóły organizacyjne

Miejsce Termin Trener Cena
ŁÓDŹ, HOTEL NOVOTEL 4-5 października 2018 Iwona Holka 990.00 zł netto

+ 23% VAT

TORUŃ, MERCURE 9-10 października 2018 Iwona Holka 891.00 zł netto 990.00 zł netto

+ 23% VAT

Promocja dla obiorców newslettera do 2018-09-25

WARSZAWA, GOLDEN FLOOR ALEJE JEROZOLIMSKIE 16-17 października 2018 Iwona Holka 891.00 zł netto 990.00 zł netto

+ 23% VAT

Promocja dla obiorców newslettera do 2018-10-02

POZNAŃ, HOTEL MERCURE 18-19 października 2018 Iwona Holka 891.00 zł netto 990.00 zł netto

+ 23% VAT

Promocja dla obiorców newslettera do 2018-10-04

Cena zawiera

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Materiały wraz z najnowszą książką „Prawo zamówień publicznych”

 • Dostęp do EduStrefy

 • Lunch i poczęstunki w przerwach

 • Punkty w Programie Premiowym

 • Certyfikat ukończenia szkolenia