Notice: Undefined offset: 0 in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/m_home.php on line 983
APEXNET - Sprawne przeprowadzenie postępowania elektronicznego. Praktyczne i konkretne wskazówki jak udzielić zamówienia z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych | APEXNET szkolenia
Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Sprawne przeprowadzenie...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Sprawne przeprowadzenie postępowania elektronicznego.

Praktyczne i konkretne wskazówki jak udzielić zamówienia z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Celem szkolenia jest pokazanie uczestnikom, jak w praktyce przeprowadzić prawidłowo elektroniczny przetarg. Ekspert odpowie na pytanie czy ektronizacja to największa zmora Zamawiających, czy szansa na sprawną procedurę? Na szkoleniu zdobędziesz wiedzę jak dobrze sobie radzić udzielanim zamówienia z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych.

Dodatkowo uczestnicy otrzymają rozwiązania wymagane przy tworzeniu dokumentu SIWZ i umowy w kontekście RODO.

Każdy z uczestników tego szkolenia otrzyma nową ustawę Prawo zamówień publicznych w formie książkowej!

PROGRAM

1. Elektronizacja: największa zmora Zamawiających czy szansa na sprawną procedurę? Z czym najczęściej borykają się Zamawiający i jak sobie z tym radzić

a.) wszystko co Zamawiający musi wiedzieć o podpisie elektronicznym:
• Podpis kwalifikowany a profil zaufany epuap;
• Podpis zewnętrzny i wewnętrzny: różnice, orzecznictwo dotyczące różnych rodzajów podpisu;
• Działanie i prawidłowe użycie podpisu elektronicznego;
• Prawidłowy algorytm szyfrowania podpisu w związku ze stanowiskiem MC i orzecznictwem KIO;
• Które dokumenty składane w postępowaniu muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
b.) Podpisywanie danych skompresowanych, podpisywanie formularzy wysyłkowych na platformach, podpisywanie dokumentów – różnice i wpływ podpisu na ważność oferty;
c.) Walidacja podpisu: ćwiczenia praktyczne
d.) 1 postępowanie 406 plików w tym 29 problematycznych… co dalej? Błędy w podpisie i dalsze procedowanie Zamawiającego
e.) Obowiązki Zamawiającego w związku z koniecznością składania dokumentów opatrzonych podpisem kwalifikowanym;
f.) Znacznik czasu w podpisie: czy jest wymagany, na czym polega znakowanie czasem;


2. Omówienie wszytskich orzeczeń kio dot. Platform i podpisu elektronicznego

a.) Wady i zalety platform komercyjnych i rozwiązania opartego o miniportal i epuap
b.) Platformy komercyjne: na co zwrócić uwagę przy wyborze platformy. Jak wykorzystać funkcjonalność którą platformy oferują
c.) Porównanie platform pod kątem potrzeb Zamawiającego


3. Składanie ofert w sposób ustrukturyzowany/katalogi elektroniczne vs oferta jako załącznik

 

4. Epuap i Miniportal

a.) omówienie zapisów SIWZ: jak przygotować jasne i zrozumiałe wytyczne wytyczne do składania ofert
b.) Dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków i braku podstaw do wykluczenia: omówienie dokumentów elektronicznych i kopii elektronicznych dokumentów;
c.) Postać dokumentu a forma dokumentu, omówienie formy dokumentowej;
d.) Formy czynności prawnej a rodzaje wymaganego podpisu;
e.) Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej, data podpisu w przypadku złożenia pełnomocnictwa uzupełnionego;
f.) Wadium w postaci elektronicznej – zasady zwrotu, weryfikacja;

 

 

g.) Czy można odmówić wykonawcy złożenia dokumentu elektronicznego np. zabezpieczenia należytego wykonania umowy?
h.) Rozwiązywanie problemów:
• wadliwie działająca platforma
• komunikacja w inny sposób niż przyjęta przez Zamawiającego
• niewłaściwie podpisane dokumenty
• błąd w zaszyfrowaniu ofert
• podpisy elektroniczne zagraniczne
• podwykonawca/P3 nieposiadający podpisu elektronicznego
• odrzucenie oferty vs uznanie, że oferta nie została złożona: konsekwencje, podstawy prawne

 

5. Omówienie zasad działania podpisu elektronicznego: możliwość zmiany nazwy pliku (np. do archiwizacji), podpisy zewnętrzne, otaczające, dokument ustrukturyzowany xml – JEDZ, wadium , KRK – jak odczytać taki
dokument i zweryfikować podpis


6. Mała nowelizacja w zw. z RODO – sposób procedowania, obowiązki komisji przetargowej, zapisy SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu, przekazywanie dokumentów podpisanych elektronicznie zawierających dane osobowe, czym jest informacja publiczna i jak się ma do RODO


7. Elektroniczne faktury: zapisy do umowy, sposób postępowania, elektroniczne faktury w zamówieniach do 30 000 euro


8. Postępowania nieobjęte obligatoryjną komunikacją elektroniczną: trochę elektronicznie, trochę pisemnie? Jak opisać wymagania w SIWZ, jak ułatwić udzielanie zamówień?


9. Omówienie usprawnień i możliwości dopuszczenia składania dokumentów w postaci elektronicznej postępowaniach poniżej progu UE, dla których elektronizacja nie jest obowiązkowa


10. Komunikacja przez e – mail – zagrożenia, środki dowodowe

OPINIE

Merytorycznie na wysokim poziomie, oparte o doświadczenie i najnowsze informacje. Trener ma dobry kontakt ze słuchaczami, dobrze tłumaczy. Jestem bardzo zadowolona i na pewno jeszcze skorzystam.

Aneta Turoboś - ATH Bielsko-Biała

Szkolenie prowadzone w sposób zrozumiały, szczegółowo omówione i poparte przykładami. Firma ApexNet ma najlepszych szkoleniowców w każdej dziedzinie (mam wiedzę w zamówieniach), dlatego korzystałam tylko z tej firmy ze szkoleń ApexNet.

Bożena Znachowska - Urząd Gminy Mszana Dolna

CENA ZAWIERA

  • Materiały wraz z nową ustawą Pzp

  • Dostęp do EduStrefy

  • Certyfikat ukończenia szkolenia

  • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

  • Lunch i poczęstunki w przerwach

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena