Notice: Undefined index: kontakt_nazwa in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 42

Notice: Undefined index: kontakt_email in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 43

Notice: Undefined index: kontakt_tel in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 44
APEXNET - Zamówienia publiczne na usługi społeczne | APEXNET szkolenia

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Zamówienia publiczne na usługi społeczne

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Zapraszamy na szkolenie, którego celem będzie przekazanie i usystematyzowanie wiedzy w sposobie udzielania zamówień na usługi społeczne.

ODBIORCY SZKOLENIA

  • Pracownicy komórek zamówień publicznych
  • Pracownicy przygotowujący Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
  • Osoby wykonujące czynności w postępowaniu
  • Członkowie Komisji Przetargowych
  • Kontrolerzy i audytorzy procedur zamówień Publicznych

Program

1. Pojęcie, definicja, katalog usług społecznych;


2. Usługi społeczne w prawie unijnym;


3. Omówienie elementów, jakie powinny znaleźć́ się̨ w procedurze udzielania zamówień́ publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi poniżej wartości progów określonych w art. 138g ustawy Pzp tj. 750.000 euro:
• ogłoszenie i jego zawartość
• przeprowadzenie postępowania: obowiązujące zasady, opis przedmiotu zamówienia, terminy, dopuszczalne kryteria; środki ochrony prawnej


4. Omówienie elementów, jakie powinny znaleźć się w procedurze udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi powyżej wartości progów określonych w art. 138g ustawy Pzp, tj. 750 000 euro:
• wybór trybu/sposobu przeprowadzenia postępowania
• przepisy ustawy mające zastosowanie przy udzielaniu zamówienia na usługi społeczne;
• przeprowadzenie procedury w świetle regulacji zamawiającego


5. Omówienie zamówień zastrzeżonych w przypadku wybranych usług społecznych,zdrowotnych i kulturalnych na podstawie przepisu 138p ustawy Pzp: zakres przedmiotowy i podmiotowy zastosowania, sposób uwzględnienia w zapisach dokumentacji zamówienia oraz weryfikacji na etapie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego;


6. Kontrole zamówień na usługi społeczne: najczęściej wskazywane nieprawidłowości i naruszenia


7. Warsztat: omówienie wybranego postępowania na usługi społeczne;

Opinie

Niezwykle ciekawe, bardzo merytoryczne szkolenie uwzględniające planowane nowelizacje oraz bieżące orzecznictwo. Gorąco polecam.

Katarzyna Baranik - Instytut Lotnictwa

Szkolenie bardzo dobrze przygotowane, merytoryczne. Prowadząca szeroko i wyczerpująco om,owiła temat szkolenia.

Iwona Węgrzynek - Urząd Gminy w Maciejowicach