Notice: Undefined offset: 0 in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/m_home.php on line 983
APEXNET - Zamówienia publiczne na usługi społeczne | APEXNET szkolenia
Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Zamówienia publiczne...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Zamówienia publiczne na usługi społeczne

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Zapraszamy na szkolenie, którego celem będzie przekazanie i usystematyzowanie wiedzy w sposobie udzielania zamówień na usługi społeczne.

Trener omówi elementy jakie powinny znaleźć się̨ w procedurze udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi poniżej wartości progów określonych w art. 138g ustawy Pzp tj. 750.000 euro.

Każdy z uczestników tego szkolenia otrzyma nową ustawę Prawo zamówień publicznych w formie książkowej!

ODBIORCY SZKOLENIA

  • Pracownicy komórek zamówień publicznych
  • Pracownicy przygotowujący Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
  • Osoby wykonujące czynności w postępowaniu
  • Członkowie Komisji Przetargowych
  • Kontrolerzy i audytorzy procedur zamówień Publicznych

 

PROGRAM

1. Pojęcie, definicja, katalog usług społecznych;
2. Usługi społeczne w prawie unijnym;
3. Omówienie elementów, jakie powinny znaleźć́ się̨ w procedurze udzielania zamówień́ publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi poniżej wartości progów określonych w art. 138g ustawy Pzp tj. 750.000 euro:
• ogłoszenie i jego zawartość
• przeprowadzenie postępowania: obowiązujące zasady, opis przedmiotu zamówienia, terminy, dopuszczalne kryteria; środki ochrony prawnej
4. Omówienie elementów, jakie powinny znaleźć się w procedurze udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi powyżej wartości progów określonych w art. 138g ustawy Pzp, tj. 750 000 euro:
• wybór trybu/sposobu przeprowadzenia postępowania
• przepisy ustawy mające zastosowanie przy udzielaniu zamówienia na usługi społeczne;
• przeprowadzenie procedury w świetle regulacji zamawiającego
 

5. Omówienie zamówień zastrzeżonych w przypadku wybranych usług społecznych,zdrowotnych i kulturalnych na podstawie przepisu 138p ustawy Pzp: zakres przedmiotowy i podmiotowy zastosowania, sposób uwzględnienia w zapisach dokumentacji zamówienia oraz weryfikacji na etapie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego;
6. Kontrole zamówień na usługi społeczne: najczęściej wskazywane nieprawidłowości i naruszenia
7. Warsztat: omówienie wybranego postępowania na usługi społeczne;

OPINIE

Niezwykle ciekawe, bardzo merytoryczne szkolenie uwzględniające planowane nowelizacje oraz bieżące orzecznictwo. Gorąco polecam.

Katarzyna Baranik - Instytut Lotnictwa

Szkolenie bardzo dobrze przygotowane, merytoryczne. Prowadząca szeroko i wyczerpująco om,owiła temat szkolenia.

Iwona Węgrzynek - Urząd Gminy w Maciejowicach

CENA ZAWIERA

  • Materiały wraz z nową ustawą Pzp

  • Dostęp do EduStrefy

  • Certyfikat ukończenia szkolenia

  • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

  • Lunch i poczęstunki w przerwach

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena