SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Zagrożenia wynikające z elektronicznej komunikacji - elektroniczny przetarg w praktyce

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

 

Celem szkolenia jest pokazanie uczestnikom, jak w praktyce przeprowadzić prawidłowo elektroniczny przetarg.

Zobacz, jak wyglądała poprzednia edycja tego kursu, klikając w obrazek poniżej:

 

Trener

Iwona Holka

Były członek KIO. Prawnik, trener i doradca w zakresie zamówień publicznych.

Prowadzi konsultacje i doradztwo z dziedziny zamówień publicznych, a także szkolenia.

Posiada praktyczne doświadczenie m.in. w: opracowywaniu dokumentacji przetargowych, sporządzaniu odwołań i reprezentacji przed KIO. Brała udział w wielu projektach, również współfinansowanych ze środków UE, koordynowała prace związane z zamówieniami publicznymi.

Doświadczenie w realizacji zamówień publicznych, zarówno po stronie Zamawiającego, jak i Wykonawcy.

 

Program

Już wkrótce pojawią się nowe zagadnienia!

 

1. Elektroniczna komunikacja w postępowaniach w praktyce:
• obowiązki i konsekwencje dla wykonawcy związane z nieprawidłowym złożeniem ofert w postaci elektronicznej
• dokumenty składane w postępowaniu: postać złożonych dokumentów, wymagania formalne dla dokumentów, składanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia elektronicznych dokumentów: informacji o podmiotach wpisanych do KRS, zaświadczeń z CEIDG, zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek, informacji o niekaralności z e-KRK
• prawidłowa reprezentacja wykonawcy, omówienie pełnomocnictw. Co z dotychczasowymi pełnomocnictwami, które są w formie wyłącznie pisemnej
• złożenie wspólnej oferty przez konsorcjum
• komunikacja z Zamawiającym na wszystkich etapach postępowania
• JEDZ – wypełnianie i składanie po po elektronizacji zamówień publicznych: uzupełnianie, wyjaśnianie, poprawianie JEDZ
• formy wniesienia wadium po po elektronizacji zamówień publicznych
• udostępnienie protokołu postępowania i ofert konkurencji po elektronizacji zamówień publicznych
• tajemnica przedsiębiorstwa a dokumenty składane elektronicznie, obostrzenia dotyczące jawności ofert i możliwości utajnienia treści
• zmiana a wycofanie elektronicznej oferty


2. Elektronizacja/komunikacja elektroniczna pod kątem prawnym. Wymagania ustawowe w sprawie elektronizacji zamówień, elektronizacja zamówień w UE;


3. Porównanie dostępnych platform do elektronizacji pod kątem funkcjonalności, spełnienia wymagań ustawowych;


4. Mini portal: komunikacja i składanie ofert za pomocą mini portalu, działanie epuap: omówienie i warsztat z obsługi miniportalu.


5. Platformy zakupowe - dostępne rozwiązania


6. Zapisy do SIWZ dotyczące komunikacji elektronicznej: zabezpieczenie tajemnicy przedsiębiorstwa, zapisy dotyczące pełnomocnictw, procedura składania oferty.


7. Zadawanie pytań do SIWZ – czy wyłącznie przez miniportal?


8. Komunikacja elektroniczna w wersji minimum a pełne elektroniczne prowadzenie postępowań: jakie korzyści są z elektronicznego prowadzenia postępowań


9. Wszystko co o bezpiecznym podpisie elektronicznym trzeba wiedzieć: ePUAP, zewnętrzny znacznik czasu, szyfrowanie, problemy występujące przy użyciu podpisu elektronicznego;


10. Omówienie i przećwiczenie szczegółowo procedury otwarcia ofert Co pokazujemy publiczne, jakie czynności Zamawiający może zrobić przed otwarciem.


11. Składanie ofert po elektronizacji zamówień publicznych
• zamówienia do progu unijnego – procedura składania ofert i otwarcia ofert;
• zamówienia powyżej progu unijnego: zasady komunikacji elektronicznej między zamawiającym a wykonawcami


12. komunikacja z wykonawcą po składaniu ofert: w jakiej formie, czy Zamawiający musi dysponować podpisem elektronicznym? Jak udostępnić oferty? W jaki sposób wezwać wykonawcę do uzupełnień/wyjaśnień.


13. Ochrona danych osobowych w zamówieniach publicznych Regulacje RODO w zamówieniach publicznych


14. Jednolity europejski dokument zamówienia: omówienie dokumentu w kontekście warunków udziału w postępowaniu i najnowszego orzecznictwa dotyczącego postępowania Zamawiającego w przypadku wadliwego JEDZ.


15. Jak badać JEDZ:
• Co wyjaśniać, co uzupełniać, czy JEDZ może być zamiast pełnomocnictwa?
• Co w przypadku, gdy wykonawca zaznaczył, że handlował ludźmi?
• Co gdy nie zaznaczył, że jest małym czy średnim przedsiębiorstwem (a takim jest)


16. JEDZ –warsztat: błędy w JEDZ, procedura wyjaśniania/uzupełniania oświadczeń i dokumentów.

Opinie

Szkolenie przeprowadzono wyczerpująco i zgodnie z planem. Pani trener posiada bardzo dużą wiedzę i przekazała wiadomości w sposób wyczerpujący i zrozumiały.

Wioletta Magiera - 2 Regionalna Baza Logistyczna

Jestem w pełni usatysfakcjonowana przekazaną wiedzą. Ciekawe tematy, bieżące problemy omówione bardzo dokładnie.

Magdalena Jeleniewska - SP ZOZ MSWiA w Olsztynie

Szczegóły organizacyjne

Miejsce Termin Trener Cena
ZAKOPANE, HOTEL AQUARION **** 9-11 października 2019 Iwona Holka 1990.00 zł netto

+ 23% VAT

Pokój 1-os 1990.00 ZŁ NETTO

Pokój 2-os 1840.00 ZŁ NETTO

Cena zawiera

  • Materiały wraz z najnowszą książką „Prawo zamówień publicznych”

  • Dostęp do EduStrefy

  • wyżywienie

  • Zakwaterowanie

  • Imprezy towarzyszące

  • Punkty w Programie Premiowym

  • Certyfikat ukończenia szkolenia