Notice: Undefined index: kontakt_nazwa in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 42

Notice: Undefined index: kontakt_email in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 43

Notice: Undefined index: kontakt_tel in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 44
APEXNET - Zagrożenia wynikające z elektronicznej komunikacji - elektroniczny przetarg w praktyce | APEXNET szkolenia

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Zagrożenia wynikające z elektronicznej komunikacji - elektroniczny przetarg w praktyce

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Celem szkolenia jest pokazanie uczestnikom, jak w praktyce przeprowadzić prawidłowo elektroniczny przetarg.

ODBIORCY SZKOLENIA
• Specjaliści ds. Zamówień Publicznych,
• Osoby wykonujące czynności w postępowaniu,
• Członkowie Komisji Przetargowych i zespołów do nadzoru realizowanego zamówienia

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma możliwość pobrania z EduStrefy takich wzorów dokumentów, jak:
• Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
• Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ a formie elektronicznej
• Umowa o świadczenie usług prawnych

 

 

Program

➢ Elektroniczna komunikacja w postępowaniach w praktyce:
• obowiązki i konsekwencje dla wykonawcy związane z nieprawidłowym złożeniem ofert w postaci elektronicznej
• dokumenty składane w postępowaniu: postać złożonych dokumentów, wymagania formalne dla dokumentów, składanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia elektronicznych dokumentów: informacji o podmiotach wpisanych do KRS, zaświadczeń z CEIDG, zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek, informacji o niekaralności z e-KRK
• prawidłowa reprezentacja wykonawcy, omówienie pełnomocnictw. Co z dotychczasowymi pełnomocnictwami, które są w formie wyłącznie pisemnej
• złożenie wspólnej oferty przez konsorcjum
• komunikacja z Zamawiającym na wszystkich etapach postępowania
• JEDZ – wypełnianie i składanie po 18.10.2018 r., uzupełnianie, wyjaśnianie, poprawianie JEDZ
• formy wniesienia wadium po 18.10.2018 r.
• udostępnienie protokołu postępowania i ofert konkurencji po 18.10.2018 r.
• tajemnica przedsiębiorstwa a dokumenty składane elektronicznie, obostrzenia dotyczące jawności ofert i możliwości utajnienia treści
• zmiana a wycofanie elektronicznej oferty


➢ Elektronizacja/komunikacja elektroniczna pod kątem prawnym. Wymagania ustawowe w sprawie elektronizacji zamówień, elektronizacja zamówień w UE;


➢ Porównanie dostępnych platform do elektronizacji pod kątem funkcjonalności, spełnienia wymagań ustawowych;


➢ Mini portal: komunikacja i składanie ofert za pomocą mini portalu, działanie epuap: omówienie i warsztat z obsługi miniportalu.


➢ Platformy zakupowa E – ZAMAWIAJĄCY, zakupiona m.in. dla Jednostek Administracji Państwowej przez Centrum Obsługi Administracji Rządowej - jak w praktyce wygląda procedura składania ofert za pomocą Platformy i obsługa postępowań;


➢ Zapisy do SIWZ dotyczące komunikacji elektronicznej: zabezpieczenie tajemnicy przedsiębiorstwa, zapisy dotyczące pełnomocnictw, procedura składania oferty.


➢ Zadawanie pytań do SIWZ – czy wyłącznie przez miniportal?


➢ Komunikacja elektroniczna w wersji minimum a pełne elektroniczne prowadzenie postępowań: jakie korzyści są z elektronicznego prowadzenia postępowań


➢ Wszystko co o bezpiecznym podpisie elektronicznym trzeba wiedzieć: ePUAP, zewnętrzny znacznik czasu, szyfrowanie, problemy występujące przy użyciu podpisu elektronicznego;


➢ Omówienie i przećwiczenie szczegółowo procedury otwarcia ofert Co pokazujemy publiczne, jakie czynności Zamawiający może zrobić przed otwarciem.


➢ Składanie ofert po 18.10.2018 r.
• zamówienia do progu unijnego – procedura składania ofert i otwarcia ofert;
• zamówienia powyżej progu unijnego: zasady komunikacji elektronicznej między zamawiającym a wykonawcami


➢ komunikacja z wykonawcą po składaniu ofert: w jakiej formie, czy Zamawiający musi dysponować podpisem elektronicznym? Jak udostępnić oferty? W jaki sposób wezwać wykonawcę do uzupełnień/wyjaśnień.


➢ Ochrona danych osobowych w zamówieniach publicznych Regulacje RODO w zamówieniach publicznych


➢ Jednolity europejski dokument zamówienia: omówienie dokumentu w kontekście warunków udziału w postępowaniu i najnowszego orzecznictwa dotyczącego postępowania Zamawiającego w przypadku wadliwego JEDZ.


➢ Jak badać JEDZ:
• Co wyjaśniać, co uzupełniać, czy JEDZ może być zamiast pełnomocnictwa?
• Co w przypadku, gdy wykonawca zaznaczył, że handlował ludźmi?
• Co gdy nie zaznaczył, że jest małym czy średnim przedsiębiorstwem (a takim jest)


➢ JEDZ –warsztat: błędy w JEDZ, procedura wyjaśniania/uzupełniania oświadczeń i dokumentów.

Opinie

Szkolenie przeprowadzono wyczerpująco i zgodnie z planem. Pani trener posiada bardzo dużą wiedzę i przekazała wiadomości w sposób wyczerpujący i zrozumiały.

Wioletta Magiera - 2 Regionalna Baza Logistyczna

Jestem w pełni usatysfakcjonowana przekazaną wiedzą. Ciekawe tematy, bieżące problemy omówione bardzo dokładnie.

Magdalena Jeleniewska - SP ZOZ MSWiA w Olsztynie