Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Złożenie oferty krok...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Złożenie oferty krok po kroku. Warsztat dla początkujących wykonawców

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Zapraszamy na szkolenie, którego celem będzie zapoznanie początkujących wykonawców ze specyfiką pracy w zamówieniach publicznych. Trener w praktycznych krokach zaprezentuje drogę do złożenia bezbłędnej oferty przetargowej. 

ODBIORCY SZKOLENIA
• Kadra zarządzająca wykonawców,
• Specjaliści ds. ofertowania, przetargów,
• Pracownicy działów handlowych,
• Pracownicy działów merytorycznych firm zaangażowani w proces ofertowania,
• Osoby weryfikujące oferty konkurencji.

 

PROGRAM

Wstęp
1. Jakie podmioty dokonują zakupów w oparciu o prawo zamówień publicznych? Gdzie można składać oferty? Gdzie szukać ogłoszeń o zamówieniach?
2. Rodzaje zamówień publicznych - podział przepisów i sposobów składania ofert adekwatnie do przedmiotu zamówienia


Kwestie proceduralne szczególnie istotne dla wykonawców
1. Tryby udzielania zamówień publicznych – przetarg to nie wszystko!
2. Modele uczestnictwa w postępowaniu – oferta samodzielna, oferta wspólna, korzystanie z zasobów podmiotów trzecich.
3. Status podwykonawcy w zamówieniach publicznych.
4. Jak czytać specyfikację istotnych warunków zamówienia i na co zwracać szczególną uwagę?
5. Procedura zadawania pytań do SIWZ.
6. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia – proces pozyskiwania dokumentów potwierdzających właściwy status podmiotowy Wykonawcy
7. Skutki upływu terminu związania ofertą
8. Poprawki w ofercie i podstawy jej odrzucenia
9. Rażąco niska cena – jak się bronić przed zarzutami zamawiających?


Oferta od A do Z po elektronizacji zamówień publicznych - praktyka
1. Co dla wykonawcy oznacza w praktyce elektronizacja zamówień publicznych?
2. Zakres elektronizacji – na czym konkretnie polegać ma elektronizacja procesów zakupowych w administracji publicznej? Jak się do nie przygotować?
3. Pojęcie „środków komunikacji elektronicznej” w kontekście zamówień publicznych,
4. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) w formie elektronicznej – jak wypełnić i złożyć? Najczęstsze błędy.
5. Komunikacja wykonawcy z zamawiającym (część warsztatowa):
• kwalifikowany podpis elektroniczny,
• ePUAP,
• zasady reprezentacji – rodzaje i forma pełnomocnictw, prokura, reprezentacja łączna, reprezentacja konsorcjum,
6. Jak w praktyce złożyć ofertę?
• forma oferty,
• wycofanie i zmiana oferty,
• procedura uzupełnień i wyjaśnień,
• forma, treść i aktualność dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i wskazujących na brak podstaw do wykluczenia wykonawcy,
7. Wadium w świetle elektronizacji,
8. Jak rozumieć i chronić tajemnice przedsiębiorstwa po zmianach w przepisach ustawy o zwalczaniu konkurencji, dostęp do ofert konkurencyjnych wykonawców, możliwości kwestionowania ich poprawności,
9. MiniPortal Urzędu Zamówień Publicznych – zasady działania, praktyczna prezentacja z punktu widzenia wykonawcy (część warsztatowa),


Najczęściej popełniane błędy w procesie składania ofert. Najnowsze orzecznictwo KIO szczególnie istotne w procesie składania ofert przez wykonawców. Umowy ws. zamówień publicznych – najważniejsze zagadnienia praktyczne
1. charakter umowy ws. zamówienia publicznego,
2. Odpowiedzialność i kary umowne
3. Zapisy wymagane prawem zamówień publicznych
4. Warunki zmian umów ws. zamówienia publicznego


Środki ochrony prawnej – kluczowe zagadnienia
1. Podstawy odwołania do Prezesa KIO
2. Kiedy przysługuje odwołanie do KIO
3. Jak i kiedy można złożyć odwołanie?

 

E-fakturowanie - na czym polega, kogo dotyczy i przy jakich zamówieniach może być stosowane?

• E-faktura a faktury przesyłane drogą elektroniczną;
• Jak wystawiać e-faktury?
• Obowiązki zamawiającego w zakresie e-faktur;
• Fakturowanie elektroniczne a treść dokumentacji przetargowej.

OPINIE

Tematykę szkolenia prowadzą osoby bardzo komunikatywne, umożliwiające zdobycie wiedzy w sposób bardzo przydatny.

Ewa Krakowiak - STRABAG Infrastruktura Południe

W mojej opinii szkolenie prowadzone było bardzo rzeczowo. Pierwsze szkolenie dla "Wykonawców", które moim zdaniem są mocno pomijane w ofertach szkoleniowych. Szkolenie pozwoliło zapoznać się z opiniami innych Wykonawców, wymienić się doświadczeniem. Rozwiało wiele wątpliwości.

Paweł Czerkowski - DIEHL METERING Sp z o o

CENA ZAWIERA

  • Dostęp do EduStrefy

  • Certyfikat ukończenia szkolenia

  • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

  • Lunch i poczęstunki w przerwach

  • Punkty w Programie Premiowym

  • Materiały wraz z najnowszą książką „Prawo zamówień publicznych”

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena