SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Wykrywanie nadużyć i nieprawidłowości w projektach realizowanych z funduszy unijnych

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Szkolenie ma na celu przedstawić schematy i mechanizmy wykrywania nadużyć finansowych oraz nieprawidłowości przy projektach realizowanych ze środków publicznych – zewnętrznych UE. Techniki
szkolenia oparte będą na pragmatycznym podejściu do materii zagadnień w oparciu o zastosowanie m.in. : burzy mózgów, diagramów przyczynowo-skutkowych, studiów przypadków i checklist kontrolnych.

ODBIORCY SZKOLENIA
Instytucje Zarządzające i Pośredniczące oraz Organy Kontroli (GIKS, NIK)
 

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma dostęp do EduStrefy, a w niej:
• Dwa webinary z ekspertami dotyczące elektronizacji
• Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
• Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ w formie elektronicznej
• Umowa o świadczenie usług prawnych

Trener

Tomasz Leszczyński

Audytor projektów inwestycyjnych z udziałem m.in. funduszy z UE. Ekspert SIDIR Polska, Ekspert Zarządu Województwa Śląskiego, Audytor, Dyrektor kontraktu RED FIDIC – STRABAG, MAO, Autor licznych artykułów i ekspertyz z zakresu projektów UE. Oceniał projekty w ramach RPO, POIŚ, POIG w zakresie występowania pomocy publicznej, w tym nadmiernej dochodowości projektów w ramach luki finansowej przyznanej dotacji. Prowadził specjalistyczne szkolenia z zakresu przygotowania, realizacji i wdrożenia projektów wodno-ściekowych, kapitalizacji, reorganizacji właścicielskiej i przekształceń własnościowych oraz rozliczania końcowego projektów z UE (Fundusz Spójności, POIiŚ, EOG, Life +).

Program

1. Nieprawidłowości i nadużycia finansowe w projektach UE
• Definicyjne ujęcie nieprawidłowości
• Definicyjne ujęcie nadużycia finansowego i oszustwa
• Typologia nieprawidłowości i nadużyć finansowych
• Kategoria ryzyk
• Zamówienia publiczne
• Analiza ilościowa nieprawidłowości – dane statystyczne
• Analiza jakościowa nieprawidłowości – badanie problemowe
• Lista kontrolna a przykłady nieprawidłowości
• Złamanie dyscypliny finansów publicznych
• Nieuczciwa konkurencja - UOKiK


2. Rozliczenie projektu UE
• Analiza wskaźnikowa projektu w ramach Kontroli
• Analiza celów projektu,
• Logika oddziaływania projektu
• Podatek VAT
• Pomoc publiczna
• Rozliczanie wskaźników produktu i rezultatu
• Mierzenie osiągnięcia wskaźników,
• Sankcje i konsekwencje w wyniku braku osiągnięcia wskaźników
• Zasada proporcjonalności


3. Nadużycia finansowe – analiza wielokryterialna
• Trwałość projektu :
✓ Trwałość instytucjonalna
✓ Trwałość finansowa
✓ Trwałość techniczna
• Zasadnicza modyfikacja projektu :
✓ zmiana własności infrastruktury
✓ zaprzestanie działalności produkcyjnej
✓ zmiana charakteru lub warunków realizacji
✓ Dochodowość w ramach projektu - uzyskanie nieuzasadnionej korzyści


4. Proces kontrolowania
• Fazy i etapy procesu kontrolnego
• Wszczęcie kontroli - przesłanki
• Czynności przygotowawcze do kontroli
• Dokonywanie czynności kontrolnych
• Techniki prowadzenia rozmów
• Odczytywanie sygnałów niewerbalnych


5. Dokumentowanie procesu kontroli
• Dowody w postępowaniu kontrolnym
• Pojęcie dowodu - klasyfikacja źródeł dowodowych
• Dokument i jego właściwości
• Badanie dokumentów
• Zabezpieczanie dokumentów
• Podział dowodów
• Pracownik i jego wyjaśnienia
• Pracownik i jego oświadczenia


6. Działania operacyjne
• Techniki typowania nadużyć finansowych w projektach UE
• Nieuczciwa konkurencja
• Oszukańcze bankructwo
• Fałszowanie dokumentacji
• Podwójne finansowanie
• Działania korupcyjne
• Typowanie świadków/podejrzanych
• Przesłuchania świadków
• Konfrontacje
• Zbieranie dowodów rzeczowych
• Katalog przestępstw
• Przygotowanie aktu oskarżenia


7. Od nitki do kłębka
• Analiza związków przyczynowo-skutkowych / diagramy
• Drzewo decyzyjne
• Koncepcja
• Projekty techniczne
• Pozwolenia administracyjne
• Specyfikacja techniczna zamówienia
• Zmiana umowy / technologii
• Materiał techniczny / laboratorium
• Wycena końcowa / przeszacowanie


8. Plac budowy
• Dokumentowanie zdarzeń / dziennik budowy
• Zatwierdzanie materiałów / wnioski materiałowe
• Operaty powykonawcze / geodezja
• Nieistotna zmiana / PB a PZP
• Próby rozruchowe / komisje
• Triada : Zamawiający – Inspektor nadzoru - Wykonawca


9. CASE STUDY
• Projekty drogowe – POIiŚ
• Projekty zdrowotne – POIiŚ
• Projekty innowacyjne - POIG
• Projekty miękkie – POKL
• Projekty teleinformatyczne – Polska Wschodnia
• Projekty rolne - PROW
• Projekty regionalne – RPO


10. Odzyskiwanie nienależnie pobranych środków UE - sankcje dla Beneficjenta
• Brak trwałości projektu - przypadki
• Korekty finansowe
• Procedura odzyskiwania środków
• Zwrot środków finansowych – procedura
• Rejestr podmiotów wykluczonych
• Sankcje dla systemu

Opinie

Szkolenie zorganizowane profesjonalnie. Prowadzący przygotowany w stopniu dostosowanym. Wszystkie wątpliwości, które miałem, związane z tematyką szkolenia, zostały rozwiązane.

Przemysław Mazur - DEKON-BAU Sp. z o.o.

Bardzo wykwalifikowany wykładowcza. Szkolenie bogate w praktyczne przykłady.

Agnieszka Pleszczyńska - Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

Szczegóły organizacyjne

Miejsce Termin Trener Cena
WARSZAWA, GOLDEN FLOOR ALEJE JEROZOLIMSKIE 27-28 lutego 2019 Tomasz Leszczyński 990.00 zł netto

+ 23% VAT

Cena zawiera

  • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

  • Materiały szkoleniowe

  • Dostęp do EduStrefy

  • Lunch i poczęstunki w przerwach

  • Punkty w Programie Premiowym

  • Certyfikat ukończenia szkolenia