SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Wszystko, co zamawiający musi wiedzieć o dokumentach elektronicznych i podpisie elektronicznym. Wątpliwości, kontrowersje, orzecznictwo, zapisy SIWZ

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

Dlaczego Warto?

 

Jesli jesteś pracownikiem komórek zamówień publicznych, specjalistą ds. zamówień publicznych lub członkiem Komisji Przetargowej i Zespołu do nadzoru realizowanego zamówienia, to koniecznie musisz wziąć udział w tym szkoleniu!

Trener zapozna Cię z dokumentacją elektroniczną wraz z podpisem elektronicznym oraz poruszy kwestię ePuapu odpowiadając również na pytania odnoszące się do zapisów SIWZ.

 

Program

1. Przegląd przepisów dotyczących podpisu elektronicznego: rozporządzenie eIDAS, ustawa o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej;

2. Czym są usługi zaufania i identyfikacja elektroniczna;

3. Dostępne na rynku narzędzia do usług zaufania i identyfikacji elektronicznej

4. Podpis kwalifikowany a profil zaufany epuap;

5. Podpis zewnętrzny i wewnętrzny: różnice, orzecznictwo dotyczące różnych rodzajów podpisu;

6. Działanie i prawidłowe użycie podpisu elektronicznego;

7. Prawidłowy algorytm szyfrowania podpisu w związku ze stanowiskiem MC i orzecznictwem KIO;

8. Które dokumenty składane w postępowaniu muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

9. Podpisywanie danych skompresowanych, podpisywanie formularzy wysyłkowych na platformach, podpisywanie dokumentów – różnice i wpływ podpisu na ważność oferty;

10. Omówienie usprawnień i możliwości dopuszczenia składania dokumentów w postaci elektronicznej postępowaniach poniżej progu UE, dla których elektronizacja nie jest obowiązkowa.

11. Obowiązki Zamawiającego w związku z koniecznością składania dokumentów opatrzonych podpisem kwalifikowanym;

12. Obowiązek prawidłowej i zgodnej z przepisami prawa walidacji podpisu elektronicznego;

13. Praktyczne omówienie sposobów weryfikacji podpisu elektronicznego;

14. Znacznik czasu w podpisie: czy jest wymagany, na czym polega znakowanie czasem;

15. Błędy w podpisie i dalsze procedowanie Zamawiającego;

16. Formy czynności prawnej a rodzaje wymaganego podpisu;

17. Pełnomocnictwo: prawidłowe złożenie pełnomocnictwa w elektronicznej kopii;

18. Warsztat: zapisy w SIWZ w związku z komunikacją elektroniczną – propozycja zapisów SIWZ usprawniających przeprowadzenie postępowania.

19. Prowadzenie postępowania z uwzględnieniem komunikacji elektronicznej: kanały komunikacji z wykonawcami. Omówienie kanałów komunikacji z wykonawcą – wady i zalety każdego kanału;

Opinie

Znakomicie przedstawiona tematyka, praktyczne przećwiczenie na prawdziwych sytuacjach obsługi miniportalu, epuapu, podpisu elektronicznego. Dobry sposób przekazania wiedzy dzięki wspaniałej Prowadzącej.

Rafał Bujnowicz - UG Lutomiersk

Szkolenie prowadzone bardzo merytorycznie. ciekawe uwagi dotyczące problemów związanych ze stosowaniem ustawy poparte wyrokami KIO i sądowymi.

Monika Dobczyńska - SP ZOZ MSWiA w Łodzi