SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Nowe prawo wodne. Wyzwania i zagrożenia, czyli jak przeżyć po 1 lipca 2019r.

Kontakt

Joanna Rydzanicz

telefon: 222058900 wew: 128
joanna.rydzanicz@apexnet.pl

Dlaczego Warto?

Przeraża Cię nowe Prawo Wodne? Szkolenie może być Twoim kołem ratunkowym!

Nasz zestaw ratunkowy przed NPW obejmuje zestaw wiedzy dotyczący m.in.:

  • Analizy ryzyka
  • Zagrożeń dla stabilności finansów gmin i lokalnych operatorów wodno-ściekowych
  • Możliwej utraty trwałości projektów inwestycyjnych zrealizowanych ze środków UE

Problemy ze zmianami w prawie? Z tym szkoleniem przepadną jak kamień w wodę!
 

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma dostęp do EduStrefy, a w niej:
• Dwa webinary z ekspertami dotyczące elektronizacji
• Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
• Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ w formie elektronicznej
• Umowa o świadczenie usług prawnych
 

Weź udział w dowolnym szkoleniu z zamówień publicznych i otrzymaj 12 Paczek Wiedzy!

Trener

Tomasz Leszczyński

Audytor projektów inwestycyjnych z udziałem m.in. funduszy z UE. Ekspert SIDIR Polska, Ekspert Zarządu Województwa Śląskiego, Audytor, Dyrektor kontraktu RED FIDIC – STRABAG, MAO, Autor licznych artykułów i ekspertyz z zakresu projektów UE. Oceniał projekty w ramach RPO, POIŚ, POIG w zakresie występowania pomocy publicznej, w tym nadmiernej dochodowości projektów w ramach luki finansowej przyznanej dotacji. Prowadził specjalistyczne szkolenia z zakresu przygotowania, realizacji i wdrożenia projektów wodno-ściekowych, kapitalizacji, reorganizacji właścicielskiej i przekształceń własnościowych oraz rozliczania końcowego projektów z UE (Fundusz Spójności, POIiŚ, EOG, Life +).

Program

I DZIEŃ


• Wprowadzenie do zmian ustawowych – Założenia legislatora
• Akty prawne i przepisy powiązane krajowe i UE z NPW
• Słowiczek pojęć – nowe definicje
• System zarządzania i kontroli wodami w Polsce.
• System informacyjny gospodarowania wodami.
• Cele i zasady gospodarowania wodami w Polsce
• Nowe zasady gospodarowania wodami w Polsce
• Klasyfikacja organów gospodarki wodnej
• Instrumenty zarządzania wodami w Polsce
• Klasyfikacja i podział wód w Polsce
• Korzystanie z wód w Polsce
• Zasady ochrony wód w Polsce
• Oczyszczanie wód – ścieki komunalne i azotany
• Ochrona ujęć wody i zbiorników wodnych
• Decyzje i zgody wodno-prawne – organy i uprawnienia
• Grupy ryzyk i zagrożenia dla jakości wód powierzchniowych i podziemnych
• Zarządzanie ryzykiem powodziowym – przeciwdziałanie suszy
• Urządzenia melioracji wodnych.
• Budownictwo i melioracje wodne


II DZIEŃ


• Instytucje kontrolujące gospodarkę wodną – warsztat (jak przygotować się do kontroli)
• Instrumenty kontroli gospodarki wodnej
• Analiza ryzyk przy gospodarowaniu wodami w Polsce.
• Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa i mieniem Gmin
• Dyrektywa wodna i Dyrektywa azotanowa
• Gospodarowanie zanieczyszczeniami w tym osadami ściekowymi
• Typologia zanieczyszczeń wód
• Gospodarowanie mieniem wód – prawa i obowiązki właścicieli
• Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – uprawnienia PGWWP
• Gospodarka finansowa opłaty i przychody PGWWP
• Instrumenty ekonomiczne i ustalanie opłat przez PGWWP
• Opomiarowanie oraz odczyty zużytej i wykorzystanej wody
• Ustalanie wysokości opłaty stałej i zmiennej za korzystanie z wód
• Konsekwencje wprowadzenia ustawy Nowe Prawo Wodne w zakresie stabilności finansowej gmin i operatorów wodno-ściekowych – ryzyka i zagrożenia
• Inwentaryzacje i strukturyzacja majątkowa gmin w zakresie przejmowania infrastruktury wodno-ściekowej przez nowych operatorów wodnych
• Schematy i modele dokapitalizowania gmin oraz operatorów w zakresie nowych inwestycji wodno-ściekowych oraz inwestycji odtworzeniowych
• Modele oddłużania samorządów i operatorów JST w zakresie wdrażania NPW
• Modele i schematy wprowadzania opłat lokalnych za korzystanie z wód w gminach / ca

Opinie

Wykrywania nadużyć to temat, który często pojawiał się na szkoleniach, w których uczestniczyłam. W przypadku tego szkolenia "robotę| zrobił trener - świetnie przygotowany, podający przykłady, liczący na interakcję słuchacza. Szkolenie bardzo na plus.

Daniel Rokicki - Ministerstwo Finansów

Szkolenie idealne ze względu na fakt zatrudnienia rewelacyjnego prowadzącego. Obsługa i serwis obiadowy - REWELACJA!

Wioleta Pawlik-Ruszkiewicz - Ministerstwo Finansów

Szczegóły organizacyjne

Możliwość skorzystania z niższej ceny kończy się za:

0
sekundy
0
minut
0
godzin
0
dni
Miejsce Termin Trener Cena
WARSZAWA, ATLAS TOWER 27-28 czerwca 2019 Tomasz Leszczyński 891.00 zł netto 990.00 zł netto

+ 23% VAT

Promocja dla obiorców newslettera do 2019-06-13

Cena zawiera

  • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

  • Materiały wraz z najnowszą książką „Prawo zamówień publicznych”

  • Dostęp do EduStrefy

  • Lunch i poczęstunki w przerwach

  • Punkty w Programie Premiowym

  • Certyfikat ukończenia szkolenia