Notice: Undefined index: kontakt_nazwa in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 42

Notice: Undefined index: kontakt_email in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 43

Notice: Undefined index: kontakt_tel in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 44
APEXNET - Nowe prawo wodne. Wyzwania i zagrożenia, czyli jak przeżyć po 1 lipca 2019r. | APEXNET szkolenia

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Nowe prawo wodne. Wyzwania i zagrożenia, czyli jak przeżyć po 1 lipca 2019r.

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Przeraża Cię nowe Prawo Wodne? Szkolenie może być Twoim kołem ratunkowym!

Nasz zestaw ratunkowy przed NPW obejmuje zestaw wiedzy dotyczący m.in.:

  • Analizy ryzyka
  • Zagrożeń dla stabilności finansów gmin i lokalnych operatorów wodno-ściekowych
  • Możliwej utraty trwałości projektów inwestycyjnych zrealizowanych ze środków UE

Problemy ze zmianami w prawie? Z tym szkoleniem przepadną jak kamień w wodę!
 

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma dostęp do EduStrefy, a w niej:
• Dwa webinary z ekspertami dotyczące elektronizacji
• Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
• Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ w formie elektronicznej
• Umowa o świadczenie usług prawnych
 

Weź udział w dowolnym szkoleniu z zamówień publicznych i otrzymaj 12 Paczek Wiedzy!

Program

I DZIEŃ


• Wprowadzenie do zmian ustawowych – Założenia legislatora
• Akty prawne i przepisy powiązane krajowe i UE z NPW
• Słowiczek pojęć – nowe definicje
• System zarządzania i kontroli wodami w Polsce.
• System informacyjny gospodarowania wodami.
• Cele i zasady gospodarowania wodami w Polsce
• Nowe zasady gospodarowania wodami w Polsce
• Klasyfikacja organów gospodarki wodnej
• Instrumenty zarządzania wodami w Polsce
• Klasyfikacja i podział wód w Polsce
• Korzystanie z wód w Polsce
• Zasady ochrony wód w Polsce
• Oczyszczanie wód – ścieki komunalne i azotany
• Ochrona ujęć wody i zbiorników wodnych
• Decyzje i zgody wodno-prawne – organy i uprawnienia
• Grupy ryzyk i zagrożenia dla jakości wód powierzchniowych i podziemnych
• Zarządzanie ryzykiem powodziowym – przeciwdziałanie suszy
• Urządzenia melioracji wodnych.
• Budownictwo i melioracje wodne


II DZIEŃ


• Instytucje kontrolujące gospodarkę wodną – warsztat (jak przygotować się do kontroli)
• Instrumenty kontroli gospodarki wodnej
• Analiza ryzyk przy gospodarowaniu wodami w Polsce.
• Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa i mieniem Gmin
• Dyrektywa wodna i Dyrektywa azotanowa
• Gospodarowanie zanieczyszczeniami w tym osadami ściekowymi
• Typologia zanieczyszczeń wód
• Gospodarowanie mieniem wód – prawa i obowiązki właścicieli
• Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – uprawnienia PGWWP
• Gospodarka finansowa opłaty i przychody PGWWP
• Instrumenty ekonomiczne i ustalanie opłat przez PGWWP
• Opomiarowanie oraz odczyty zużytej i wykorzystanej wody
• Ustalanie wysokości opłaty stałej i zmiennej za korzystanie z wód
• Konsekwencje wprowadzenia ustawy Nowe Prawo Wodne w zakresie stabilności finansowej gmin i operatorów wodno-ściekowych – ryzyka i zagrożenia
• Inwentaryzacje i strukturyzacja majątkowa gmin w zakresie przejmowania infrastruktury wodno-ściekowej przez nowych operatorów wodnych
• Schematy i modele dokapitalizowania gmin oraz operatorów w zakresie nowych inwestycji wodno-ściekowych oraz inwestycji odtworzeniowych
• Modele oddłużania samorządów i operatorów JST w zakresie wdrażania NPW
• Modele i schematy wprowadzania opłat lokalnych za korzystanie z wód w gminach / case study
• Dyskusja i panel Know-How / Jak przeżyć i nie zbankrutować

Opinie

Wykrywania nadużyć to temat, który często pojawiał się na szkoleniach, w których uczestniczyłam. W przypadku tego szkolenia "robotę| zrobił trener - świetnie przygotowany, podający przykłady, liczący na interakcję słuchacza. Szkolenie bardzo na plus.

Daniel Rokicki - Ministerstwo Finansów

Szkolenie idealne ze względu na fakt zatrudnienia rewelacyjnego prowadzącego. Obsługa i serwis obiadowy - REWELACJA!

Wioleta Pawlik-Ruszkiewicz - Ministerstwo Finansów