Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Nowe prawo wodne. Wyzwania...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Nowe prawo wodne. Wyzwania i zagrożenia, czyli jak przeżyć po 1 lipca 2019r.

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Przeraża Cię nowe Prawo Wodne? Szkolenie może być Twoim kołem ratunkowym!

Nasz zestaw ratunkowy przed NPW obejmuje zestaw wiedzy dotyczący m.in.:

  • Analizy ryzyka
  • Zagrożeń dla stabilności finansów gmin i lokalnych operatorów wodno-ściekowych
  • Możliwej utraty trwałości projektów inwestycyjnych zrealizowanych ze środków UE

Problemy ze zmianami w prawie? Z tym szkoleniem przepadną jak kamień w wodę!
 

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma dostęp do EduStrefy, a w niej:
• Dwa webinary z ekspertami dotyczące elektronizacji
• Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
• Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ w formie elektronicznej
• Umowa o świadczenie usług prawnych
 

Weź udział w dowolnym szkoleniu z zamówień publicznych i otrzymaj 12 Paczek Wiedzy!

PROGRAM

I DZIEŃ


• Wprowadzenie do zmian ustawowych – Założenia legislatora
• Akty prawne i przepisy powiązane krajowe i UE z NPW
• Słowiczek pojęć – nowe definicje
• System zarządzania i kontroli wodami w Polsce.
• System informacyjny gospodarowania wodami.
• Cele i zasady gospodarowania wodami w Polsce
• Nowe zasady gospodarowania wodami w Polsce
• Klasyfikacja organów gospodarki wodnej
• Instrumenty zarządzania wodami w Polsce
• Klasyfikacja i podział wód w Polsce
• Korzystanie z wód w Polsce
• Zasady ochrony wód w Polsce
• Oczyszczanie wód – ścieki komunalne i azotany
• Ochrona ujęć wody i zbiorników wodnych
• Decyzje i zgody wodno-prawne – organy i uprawnienia
• Grupy ryzyk i zagrożenia dla jakości wód powierzchniowych i podziemnych
• Zarządzanie ryzykiem powodziowym – przeciwdziałanie suszy
• Urządzenia melioracji wodnych.
• Budownictwo i melioracje wodne


II DZIEŃ


• Instytucje kontrolujące gospodarkę wodną – warsztat (jak przygotować się do kontroli)
• Instrumenty kontroli gospodarki wodnej
• Analiza ryzyk przy gospodarowaniu wodami w Polsce.
• Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa i mieniem Gmin
• Dyrektywa wodna i Dyrektywa azotanowa
• Gospodarowanie zanieczyszczeniami w tym osadami ściekowymi
• Typologia zanieczyszczeń wód
• Gospodarowanie mieniem wód – prawa i obowiązki właścicieli
• Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – uprawnienia PGWWP
• Gospodarka finansowa opłaty i przychody PGWWP
• Instrumenty ekonomiczne i ustalanie opłat przez PGWWP
• Opomiarowanie oraz odczyty zużytej i wykorzystanej wody
• Ustalanie wysokości opłaty stałej i zmiennej za korzystanie z wód
• Konsekwencje wprowadzenia ustawy Nowe Prawo Wodne w zakresie stabilności finansowej gmin i operatorów wodno-ściekowych – ryzyka i zagrożenia
• Inwentaryzacje i strukturyzacja majątkowa gmin w zakresie przejmowania infrastruktury wodno-ściekowej przez nowych operatorów wodnych
• Schematy i modele dokapitalizowania gmin oraz operatorów w zakresie nowych inwestycji wodno-ściekowych oraz inwestycji odtworzeniowych
• Modele oddłużania samorządów i operatorów JST w zakresie wdrażania NPW
• Modele i schematy wprowadzania opłat lokalnych za korzystanie z wód w gminach / case study
• Dyskusja i panel Know-How / Jak przeżyć i nie zbankrutować

OPINIE

Wykrywania nadużyć to temat, który często pojawiał się na szkoleniach, w których uczestniczyłam. W przypadku tego szkolenia "robotę| zrobił trener - świetnie przygotowany, podający przykłady, liczący na interakcję słuchacza. Szkolenie bardzo na plus.

Daniel Rokicki - Ministerstwo Finansów

Szkolenie idealne ze względu na fakt zatrudnienia rewelacyjnego prowadzącego. Obsługa i serwis obiadowy - REWELACJA!

Wioleta Pawlik-Ruszkiewicz - Ministerstwo Finansów

CENA ZAWIERA

  • Dostęp do EduStrefy

  • Certyfikat ukończenia szkolenia

  • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

  • Lunch i poczęstunki w przerwach

  • Punkty w Programie Premiowym

  • Materiały wraz z najnowszą książką „Prawo zamówień publicznych”

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena