Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Umowy w zamówieniach...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Umowy w zamówieniach publicznych

z uwzględnieniem aneksowania i zmian

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Szkolenie ma na celu przedstawienie uczestnikom zasad konstruowania umów dotyczących zamówień publicznych. Na podstawie przykładowej umowy zostaną omówione właściwe zapisy i zwrócimy uwagę na pułapki, które mogą wystąpić na etapie realizacji zamówienia.

Ekspert przedstawi również różnice między gwarancją, a rękojmą.

Każdy z uczestników tego szkolenia otrzyma nową ustawę Prawo zamówień publicznych w formie książkowej!

PROGRAM

1. Kształtowanie zapisów dotyczących obowiązków wykonawcy w powiązaniu z opisem przedmiotu zamówienia:

– co powinno się znaleźć w umowie – na przykładach różnych zamówień i opisów przedmiotu zamówienia;

2. Terminy realizacji zamówienia: sposoby na określenie terminu w umowie;

3. Rozliczenia i płatności, prawo opcji, płatności częściowe, nowe zasady dotyczące elektronicznego fakturowania i split paymnent;

4. Zasady dokonywania odbioru przedmiotu zamówienia i ich regulacje w umowie;

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy;

6. Kary umowne: ustalanie poziomu kar umownych, ustalanie zasad naliczania kar umownych, zasady dotyczące odstąpienia od umowy;

 

7. Zmiany do umowy: jak ukształtować zapisy, żeby umowa była elastyczna w granicach dopuszczalnych prawem, zasady waloryzacji wynagrodzenia;

- Prawidłowe przewidywanie zmian w umowach na dostawy, usługi, roboty budowlane (przykłady zapisów):

 • zmiany dotyczące zakresu zamówienia;
 • zmiany dotyczące terminu realizacji;
 • waloryzacja wynagrodzenia;
 • zmiany dopuszczalne ustawowo – przesłanki, sposoby wprowadzenia zmian, preprowadzanie I dokumentowanie zmian;
 • błędy które najczęściej pojawiają sie przy wprowadzaniu zmian do umów;
 • zmiany zależne I niezależne od działań Zamawiającego I Wykonawcy;
 • zmiany związane z robieżnościami w interpretacji zaposów umownych;

8. Gwarancja, rękojmia: różnice, prawidłowe zapisy w umowie, gwarantujące Zamawiającemu możliwość skutecznego;
9. Podwykonawstwo w umowach na roboty budowlane, dostawy lub usługi

OPINIE

Na szkoleniu, prowadzonym przez panią Iwonę Holkę, szczególnie urzekło mnie przygotowanie trenerki - nie tylko w kwestii merytorycznej, ale także dotyczące sposobu przekazania wiedzy. Donośny głos, pewność siebie i prosty w zrozumieniu język to, obok przygotowania merytorycznego, największe atuty trenerki.

Mateusz Bartosiewicz - Open Nexus Sp. z o.o.

Szkolenie bardzo ciekawe. Pani Holka bardzo dobrze przygotowała prezentację - dokładnie i przystępnie wyjaśniła wszystkie kwestie. Podawała konkretne przykłady z życia. Zdecydowanie pozytywnie oceniam szkolenie.

Justyna Musiejewska - Biblioteka Narodowa

CENA ZAWIERA

 • Materiały wraz z nową ustawą Pzp

 • Dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Lunch i poczęstunki w przerwach

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena