SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Umowy w zamówieniach publicznych z uwzględnieniem aneksowania i zmian

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

 

Szkolenie ma na celu przedstawienie Uczestnikom szkolenia zasad konstruowania umów dotyczących zamówień publicznych.

Na podstawie przykładowej umowy zostaną omówione właściwe zapisy i zwrócimy uwagę na pułapki, które mogą wystąpić na etapie realizacji zamówienia.

Trener

Iwona Holka

Były członek KIO. Prawnik, trener i doradca w zakresie zamówień publicznych.

Prowadzi konsultacje i doradztwo z dziedziny zamówień publicznych, a także szkolenia.

Posiada praktyczne doświadczenie m.in. w: opracowywaniu dokumentacji przetargowych, sporządzaniu odwołań i reprezentacji przed KIO. Brała udział w wielu projektach, również współfinansowanych ze środków UE, koordynowała prace związane z zamówieniami publicznymi.

Doświadczenie w realizacji zamówień publicznych, zarówno po stronie Zamawiającego, jak i Wykonawcy.

WIĘCEJ

 

Program

1. Kształtowanie zapisów dotyczących obowiązków wykonawcy w powiązaniu z opisem przedmiotu zamówienia – co powinno się znaleźć w umowie – na przykładach różnych zamówień i opisów przedmiotu zamówienia;

2. Terminy realizacji zamówienia: sposoby na określenie terminu w umowie;

3. Rozliczenia i płatności, prawo opcji, płatności częściowe, nowe zasady dotyczące elektronicznego fakturowania i split paymnent;

4. Zasady dokonywania odbioru przedmiotu zamówienia i ich regulacje w umowie;

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy;

6. Kary umowne: ustalanie poziomu kar umownych, ustalanie zasad naliczania kar umownych, zasady dotyczące odstąpienia od umowy;

7. Zmiany do umowy: jak ukształtować zapisy, żeby umowa była elastyczna w granicach dopuszczalnych prawem, zasady waloryzacji wynagrodzenia;
- prawidłowe przewidywanie zmian w umowach na dostawy, usługi, roboty budowlane (przykłady zapisów)
- zmiany dotyczące zakresu zamówienia;
- zmiany dotyczące terminu realizacji;
- waloryzacja wynagrodzenia;
- zmiany dopuszczalne ustawowo – przesłanki, sposoby wprowadzenia zmian, preprowadzanie I dokumentowanie zmian;
- błędy które najczęściej pojawiają sie przy wprowadzaniu zmian do umów;
- zmiany zależne I niezależne od działań Zamawiającego I Wykonawcy;
- zmiany związane z robieżnościami w interpretacji zaposów umownych;

8. Gwarancja, rękojmia: różnice, prawidłowe zapisy w umowie, gwarantujące Zamawiającemu możliwość skutecznego;

9. Podwykonawstwo w umowach na roboty budowlane, dostawy lub usługi

Opinie

Na szkoleniu, prowadzonym przez panią Iwonę Holkę, szczególnie urzekło mnie przygotowanie trenerki - nie tylko w kwestii merytorycznej, ale także dotyczące sposobu przekazania wiedzy. Donośny głos, pewność siebie i prosty w zrozumieniu język to, obok przygotowania merytorycznego, największe atuty trenerki.

Mateusz Bartosiewicz - Open Nexus Sp. z o.o.

Szkolenie bardzo ciekawe. Pani Holka bardzo dobrze przygotowała prezentację - dokładnie i przystępnie wyjaśniła wszystkie kwestie. Podawała konkretne przykłady z życia. Zdecydowanie pozytywnie oceniam szkolenie.

Justyna Musiejewska - Biblioteka Narodowa

Szczegóły organizacyjne

Miejsce Termin Trener Cena
WARSZAWA, ATLAS TOWER 5-6 grudnia 2019 Iwona Holka 990.00 zł netto

+ 23% VAT

Cena zawiera

  • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

  • Materiały wraz z najnowszą książką „Prawo zamówień publicznych”

  • Dostęp do EduStrefy

  • Lunch i poczęstunki w przerwach

  • Punkty w Programie Premiowym

  • Certyfikat ukończenia szkolenia