Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Zamówienia publiczne...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Zamówienia publiczne na odbiór odpadów w świetle elektronizacji. Nowelizacja przepisów, kary umowne oraz korzyści zabezpieczające interes Zamawiającego

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

 

To szkolenie skierowane jest do Zamawiających, którzy poznają zasady ustalania wartości zamówienia w usłudze odbioru odpadów oraz nauczą się nowych sposobów rozliczania z Wykonawcą, aby rozliczenia na etapie realizacji były jak najbardziej korzystne dla Zamawiającego.

PROGRAM

1. Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia: czynniki kosztotwórcze przy usłudze odbioru odpadów;
2. Opis przedmiotu zamówienia na usługę odbioru odpadów. Zapisy SIWZ zabezpieczające interes Zamawiającego;
3. Kształtowanie warunków udziału w postępowaniu – kompetencje, zdolność finansowa, techniczna i zawodowa: określanie poziomu warunków;
4. Możliwe do zastosowania kryteria oceny ofert. W jaki sposób kryteria wpływają na oferowaną cenę. Zestawienie kryteriów na usługi odbioru odpadów ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów środowiskowych;
5. Nowe sposoby rozliczania z Wykonawcą – w jaki sposób należy ukształtować formularz ofertowy, żeby rozliczenia na etapie realizacji były zgodne z nowymi przepisami i korzystne dla Zamawiającego;
6. Kształtowanie zapisów umowy: obowiązków wykonawcy, kar umownych, sprawozdawczości, monitoringu, zmian do umowy
7. Praktyczne i techniczne aspekty postepowania: oferta elektoniczna, sposoby komunikacji z wykonawcą, dokumenty elektroniczne skladane w postępowaniu;
8. Wszystko co Zamawiający musi wiedzieć o podpisie elektronicznym i jego weryfikacji;
9. Omówienie dostępnych narzędzi do elektronizacji: miniPortalu i popularnych platform komercyjnych;

 

 

OPINIE

Na szkoleniu, prowadzonym przez panią Iwonę Holkę, szczególnie urzekło mnie przygotowanie trenerki - nie tylko w kwestii merytorycznej, ale także dotyczące sposobu przekazania wiedzy. Donośny głos, pewność siebie i prosty w zrozumieniu język to, obok przygotowania merytorycznego, największe atuty trenerki.

Mateusz Bartosiewicz - Open Nexus Sp. z o.o.

Szkolenie bardzo ciekawe. Pani Holka bardzo dobrze przygotowała prezentację - dokładnie i przystępnie wyjaśniła wszystkie kwestie. Podawała konkretne przykłady z życia. Zdecydowanie pozytywnie oceniam szkolenie.

Justyna Musiejewska - Biblioteka Narodowa

CENA ZAWIERA

  • Dostęp do EduStrefy

  • Certyfikat ukończenia szkolenia

  • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

  • Lunch i poczęstunki w przerwach

  • Punkty w Programie Premiowym

  • Materiały wraz z najnowszą książką „Prawo zamówień publicznych”

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena