SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Odwołanie, wykluczenie, odrzucenie- błędy Wykonawców oraz realne sposoby na ich ominięcie z uwzględnieniem przetargów elektronicznych

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

 

Wykonawco! Możesz popełnić poważne błędy! Czy wiesz, jak się przed nimi uchronić?

Podczas tego szkolenia ekspert przedstawi uczestnikom najpoważniejsze nieprawidłowości i działania Wykonawców oraz omówi ich konsekwencje dla udziału w przetargu o zamówienie publiczne.

Trener

Iwona Holka

Były członek KIO. Prawnik, trener i doradca w zakresie zamówień publicznych.

Prowadzi konsultacje i doradztwo z dziedziny zamówień publicznych, a także szkolenia.

Posiada praktyczne doświadczenie m.in. w: opracowywaniu dokumentacji przetargowych, sporządzaniu odwołań i reprezentacji przed KIO. Brała udział w wielu projektach, również współfinansowanych ze środków UE, koordynowała prace związane z zamówieniami publicznymi.

Doświadczenie w realizacji zamówień publicznych, zarówno po stronie Zamawiającego, jak i Wykonawcy.

WIĘCEJ

 

Program

1. Uczestnictwo w zamówieniach publicznych

• rażąco niska ceny: sposób procedowania przez zamawiającego i przygotowywanie wyjaśnień. Jakie nowe okoliczności ekonomiczne mogą pomóc uzasadnić brak rażąco niskiej ceny;
• zagrożenia związane z nieprawidłowym uzupełnianiem dokumentów – jak weryfikować daty dokumentów;
• uzupełnienie dokumentów vs wezwanie do wyjaśnień: odmienne konsekwencje prawne, prawidłowe przygotowanie pism do zamawiającego;
• czy nienależyta realizacji zamówienia zawsze będzie skutkowała wykluczeniem z postępowania w kolejnych przetargach?
• wszystko co o zmowach przetargowych i uczciwej konkurencji musi wiedzieć wykoanwca;
• konsorcja: umowy, pełnomocnictwa, formy prawne, rozkład odpowiedzialności, umowy przedkładane podmiotom zamawiającym, dokumenty od konsorcjantów;
• podwykonawstwo: wykazywanie w ofercie, wprowadzenie podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia, zakres dokumentów możliwych do żądania przez zamawiającego
• podmiot udostępniający zasoby: co oznacza konieczność brania udziału w realizacji zamówienia, jakich dokumentów może zamawiający żądać od wykonawcy w kontekście korzystania z zasobów podmiotu trzeciego, jak się zabezpieczyć przed brakiem dokumetów od podmiotu trzeciego na etapie składania ofert w kontekście uzupełniania dokumentów przez zamawiającego
• wadium: wszystko co musi na temat wadium wiedzieć wykonawca. Zagrożenia związane z zatrzymaniem wadium;
• tajemnica przedsiębiorstwa: prawidłowe zastrzeganie tajemnicy, uzasadnienie dla objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa, tajemnica przedsiębiorstwa a elektronizacja;


2. Weryfikacja ofert konkurencji

• na co zwrócić uwagę podczas weryfikacji ofert konkurencji, w jaki sposób informować zamawiającego o zauważonych nieprawidłowościach, jak wnioskować o informacje i czy wszytsko co konkurent obejmie tajemnicą przedisiębiorstwa jest niedostępne; weryfikacja i wykazywanie nieprawdziwych informacji;


3. Realizacja umów

• wnoszenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
• zasady interpretacji postanowień umownych;
• kary umowne;
• zatrudnianie na umowę o pracę: zakres dokumentów i wykazywanie;
• gwarancja a rękojmia;
• odbiory dokonywane przez zamawiającego i związane z nimi spory;
• wykonanie zastępcze;


4. Środki ochrony prawnej

• informacja o niezgodnych z przepisami czynnościach – w jakich przypadkach, terminy wnoszenia;
• przystąpienie do postępowania odwoławczego: dlaczego zawsze warto przystępować;
• odwołania do KIO: terminy, wymagania formalne, sposoby wnoszenia, pełnomocnictwo, reprezentacja,
• posiedzenie i rozprawa przed KIO: przygotowanie strategii, sposób postępowania;
• przygotowywanie i wnoszenie dowodów na rozprawie;
• możliwe rozstrzygnięcia KIO;
• jakie są możliwości wykonawcy w przypadku niewykonania wyroku przez zamawiającego;


5. Pułapki eketronizacji: na co zwrócić uwagę w elektronicznych postępowaniach


6. Wykonawca w nowej ustawa Pzp – Założenia, regulacje i najważniejsze zmiany

Opinie

Poziom wiedzy eksperta oraz duża komunikatywność pani Iwony Holki ma wpływ na bardzo pozytywna ocenę szkolenia. Ekspert w sposób jasny, przejrzysty i zrozumiały (nawet dla początkujących) objaśnia zagadnienia oraz w sposób zrozumiały odpowiada na pytania uczestników.

Justyna Beliniak-Ołdak - Biochem Polska Sp z o o

Jestem bardzo zadowolona ze szkolenia. Prowadząca, pani Iwona Holka, w sposób bardzo zrozumiały przekazała wiedzę, odpowiadając na zadawane pytania.

Justyna Gmyrek - Korporacja Budowlana DORACO Sp. z o.o.

Szczegóły organizacyjne

Miejsce Termin Trener Cena
ŁÓDŹ, HOTEL INESS 24-25 października 2019 Iwona Holka 990.00 zł netto

+ 23% VAT

Cena zawiera

  • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

  • Materiały wraz z najnowszą książką „Prawo zamówień publicznych”

  • Dostęp do EduStrefy

  • Lunch i poczęstunki w przerwach

  • Punkty w Programie Premiowym

  • Certyfikat ukończenia szkolenia