Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > 10 największych błędów...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

10 największych błędów wykonawców w zamówieniach publicznych. Jak się ich ustrzec i wygrać spór z zamawiającym

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

W trakcie szkolenia przedstawione zostaną w ujęciu praktycznym obszary narażone na największe ryzyka w procesie ubiegania się o zamówienia publiczne. Trener omówi najczęstsze błędy wykonawców i spory z zamawiającymi przedstawiając gotowe recepty na ich rozwiązanie. Tematyka szkolenia omówiona zostanie niemal wyłącznie w oparciu o case study i najnowsze orzecznictwo. Nie zabraknie odniesień do planowanej nowej ustawy Prawo zamówień publicznych

PROGRAM

Najnowsze poglądy na podstawy wykluczenia wykonawcy i odrzucenie oferty:

 1. Nieprawdziwe informacje w dokumentacji ofertowej a prawo wykluczenia wykonawcy. Jak się bronić w sytuacji, gdy popełniliśmy nieumyślnie błąd w ofercie?
 2. Konflikt interesów – na czym polega, kiedy zachodzi i jak zmieni się jego kształt w nowym Pzp?
 3. Nienależyte wykonanie zamówienia w przeszłości – kiedy w praktyce decyduje o wykluczeniu wykonawcy?
 4. Self-cleaning w praktyce – jak obronić swoje uczestnictwo w przetargu mimo istnienia podstaw wykluczenia?
 5. Porozumienia ograniczające konkurencje i zmowy przetargowe – kiedy wykluczać, a kiedy odrzucać ofertę? Jak wykazać zmowę przetargowa konkurencji?
 6. Jakich dokumentów nie da się uzupełnić? Przykłady, wyroki KIO.
 7. Najnowsze i najważniejsze orzecznictwo.

Rażąco niska cena

 1. Skutki rażąco niskiej ceny składowej.
 2. Jak wyjaśniać rażąco niska cenę, by przekonać zamawiającego?
 3. Jak pozostać w przetargu mimo niewystarczających wyjaśnień rażąco niskiej ceny?
 4. Kiedy rażąco niska cena staje się czynem nieuczciwej konkurencji i jaki to ma wpływ na postępowanie przetargowe?

Współpraca z innymi wykonawcami

 1. O czym nie wolno Ci zapomnieć w umowie konsorcjum,
 2. Jak łączyć potencjały konsorcjantów – najczęstsze błędy,
 3. Czy można powoływać się na doświadczenie całego konsorcjum jeśli wykonywało się niewielką część zamówienia? Orzecznictwo KIO.
 4. Korzystanie z potencjału podmiotów trzecich – najczęstsze błędy wykonawców niemożliwe do naprawienia.
 5. Zmiana podwykonawców w zależności od ich roli i etapu relacji z zamawiającym.

Elektronizacja zamówień – błędy, których nie możesz popełnić!

 1. Praktyczne ujęcie elektronizacji – czego tak naprawdę dotyczy?
 2. Forma składania oferty i JEDZ – orzecznictwo na temat najważniejszych dokumentów wykonawcy
 3. Jak złożyć elektronicznie pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy?
 4. Formy dokumentów składanych elektronicznie – dlaczego 80% zamawiających żąda niewłaściwej formy dokumentów?
 5. Elektroniczne wadium – czy zawsze takie być powinno? Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe
 6. Miniportal UZP – warsztat ze składania ofert
 7. Miniportal UZP i inne platformy zakupowe – skutki błędów technicznych i liczne przykłady, orzecznictwo.

Wybrane zagadnienia z umów

 1. Co zrobić gdy zamawiający nie współpracuje i nie możemy terminowo wykonać umowy?
 2. Jak legalnie obniżyć wysokość należnej wysokiej kary umownej?
 3. Kiedy w praktyce można zmienić umowę o zamówienie publiczne?

Praktyczne aspekty sporów przed Krajową Izbą Odwoławczą

 1. Co podlega zaskarżeniu do KIO?
 2. Jak wygląda rozprawa przed KIO?
 3. Co wykonawca może osiągnąć w wyniku wyroku KIO?
 4. Jak się przygotować?

Nowe Prawo zamówień publicznych – wprowadzenie

 1. Rewolucja w Zamówieniach? Co się zmieni w nowej ustawie?
 2. Na czym polegać ma odformalizowanie procedur?
 3. Czy umowy ws. zamówienia publicznego wreszcie będą partnerskie i uczciwe?

 

 

OPINIE

Uważam, że szkolenie było dobrze przygotowane pod względem merytorycznym, dotyczyło interesujących kwestii. Dzięki niemu uporządkowałam swoją wiedzę z zakresu elektronizacji zamówień i wyjaśniłam pojawiające się wątpliwości. Szkolenie przebiegało też w przyjaznej atmosferze, która sprzyjała dyskusji.

Julia Jabłońska - Aesculap Chifa Sp. z o.o.

Prowadzący bardzo merytoryczny, ciekawy sposób prowadzenia szkolenie (kontakt z prowadzącym na zasadzie pytanie - odpowiedź)

Iwona Szewczyk - SUEZ Zachód

CENA ZAWIERA

 • Dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Lunch i poczęstunki w przerwach

 • Punkty w Programie Premiowym

 • Materiały wraz z najnowszą książką „Prawo zamówień publicznych”

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena