Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Nowe Prawo Zamówień...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Nowe Prawo Zamówień Publicznych dla Wykonawców

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Podczas szkolenia ekspert porówna dotychczasowe zasady prowadzenia postępowania z zaznaczaniem, jak postępować według nowych przepisów, które wejdą w życie 1 stycznia 2021 roku. Ekspert wskaże najważniejsze zmiany, które po wejściu w życie ustawy będą obowiązkowe dla wszystkich wykonawców.

Każdy z uczestników tego szkolenia otrzyma nową ustawę Prawo zamówień publicznych w formie książkowej!

PROGRAM

 1. Idzie nowe, czyli rewolucja w zamówieniach publicznych okiem wykonawcy
 1. Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych, czyli po co to wszystko? Motywy zmian, kierunek „nowelizacji”, cele – analiza praktyczna.
 2. Od dostawcy do partnera – na czym polega prowykonawcze podejście ustawodawcy w nowej ustawie i jak się w praktyce materializuje?
 3. Prawo zamówień publicznych od nowa! – na czym polega zmiana koncepcji relacji Zamawiający -Wykonawca według nowych przepisów.
 4. Systematyka ustawy  i najważniejsze zmian okiem praktyka – wstęp do nowego Prawa zamówień publicznych
 1. Komunikacja z Zamawiającym
 1. Rewolucja w sposobach składania oferty – kiedy nie jest potrzebny kwalifikowany podpis elektroniczny? Czy pisemność postepowania to już przeszłość? Koniec z nadmiernym formalizmem.
 2. Oferta podpisywana profilem zaufanym.
 3. Kiedy dopuszczalna jest komunikacja ustna?
 4. Nowy kształt elektronizacji zamówień publicznych.
 5. Specyficzne narzędzia przy składaniu ofert – czego może żądać Zamawiający?
 6. Pozasądowe rozstrzyganie sporów w relacji Zamawiający – Wykonawca. Koniec wieloletnich postępowań sądowych?
 1. Zamówienia unijne i krajowe – podobieństwa i różnice wg nowych przepisów
 1. Konsultacje rynkowe przed rozpoczęciem procedury – zasady i cele. Okazja na zwiększenie swoich szans w przetargu?
 2. Polityka i plany zakupowe sektora publicznego – jak szukać szans biznesowych bez konieczności wertowania Biuletynu Zamówień Publicznych?
 3. Ogłoszenia o zamówieniu – wszczynanie postępowań na nowych zasadach,
 4. Wariantowość ofert,
 5. Katalogi elektroniczne jako sposób prezentacji oferty,
 6. Opis przedmiotu zamówienia – jakich nowych elementów może wymagać zamawiający?
 7. Koniec z SIWZ-em! Co zastąpi specyfikację istotnych warunków zamówienia?
 1. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców – kto i na jakich zasadach może ubiegać się o zamówienie publiczne według nowych przepisów?
 1. Aktualizacja podstaw wykluczenia – co ulega zmianie w nowym Pzp? Ograniczenie obligatoryjnych przesłanek wykluczenia.
 2. Jakie nowe warunki udziału w postępowaniu przewidział ustawodawca?
 3. Podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe – nowe definicje, ale czy stare zasady?
 4. Jak oceniać potencjał konsorcjum? Kiedy konsorcjum nie spełni wymogów zamawiającego?
 5. Udostępnianie zasobów – wyrok Esaprojekt w nowych przepisach.
 6. Jaki obszar statusu podmiotowego wykonawcy musi, a jaki może badać Zamawiający?

 1. Nowości proceduralne w postępowaniach unijnych
 1. Tryby udzielania zamówień publicznych według nowej ustawy
 2. Nowe terminy związania ofertą i zasady jego przedłużania. Koniec z wątpliwościami?
 3. 19 (!) przesłanek odrzucenia oferty
 4. Doprecyzowanie zasad konstruowania kryteriów oceny ofert. „Cena czyni cuda”, czyli czy nadal wygrywają najtańsi?
 5. Kiedy kończy się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Koniec z niepewnością, ale nowe wątpliwości.
 6. Niepubliczne otwarcie ofert. Co z zasadą jawności postępowania?
 7. Dokumentowanie postępowań i wgląd wykonawców w ten proces. Zasada jawności a RODO.
 1. Postepowania krajowe – co się zmienia w kontraktowaniu zamówień tańszych niż progi unijne?
 1. Rewolucja w trybach udzielania zamówień krajowych
 2. Czym jest tzw. tryb podstawowy wyboru wykonawcy?
 3. Czy ofertę naprawdę można negocjować?
 4. 3 scenariusze trybu podstawowego
 5. Na czym w praktyce polega odformalizowanie procedur zakupowych w postępowaniach krajowych? Podobieństwa i różnice między postępowaniami unijnymi i krajowymi na nowych zasadach
 1. Umowy w sprawie zamówień publicznych
 1. Koniec z nierównością stron umowy?
 2. Jakich zapisów nie wolno zamieszczać w umowie?
 3. Waloryzacja kontraktów budowlanych – nowe zasady. Czy właściwe?
 4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na nowych zasadach
 5. Zmiany umów – kiedy można dokonać aneksu, kiedy można dokonać zmian podmiotowych po stronie wykonawcy?
 6. Podwykonawcy – całkowicie nowe uregulowania. Kiedy można zmienić podwykonawcę, kiedy można ograniczyć zakres podwykonawstwa lub żądać zmiany podwykonawcy?
 1. Środki ochrony prawnej w nowym PZP
 1. Postępowanie odwoławcze,
 2. Skład KIO adekwatnie do przedmiotu sporu,
 3. Postępowanie skargowe,
 4. Wyspecjalizowany sąd zamówień publicznych.

OPINIE

Profesjonalnie przygotowany trener, praktyczne wskazówki. Przekazane informacje przydatne podczas udziału w postępowaniu przetargowym

Karolina Katreniok-Szeliga - Farmacol Logistyka Sp. z o.o.

Ciekawe szkolenie, zarówno o teorii jak i praktyce PZP. Omawiane tematy przedstawiono w dość jasny i ciekawy sposób, nawet dla osób, niemających zbyt dużego doświadczenia w zamówieniach publicznych.

Agnieszka Marek - Farmacol Logistyka Sp. z o.o.

CENA ZAWIERA

 • Materiały wraz z nową ustawą Pzp

 • Dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Lunch i poczęstunki w przerwach

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena