SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Kwalifikowalność wydatków w projektach unijnych po zmianach obowiązujących od 9 września 2019r.

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

W efekcie udziału w szkoleniu uczestnicy i uczestniczki będą:

 • znać zmienione zasady kwalifikowalności wydatków obowiązujące od 9 września 2019r, co pozwoli uniknąć błędów i nieprawidłowości oraz wykorzystać nowe możliwości wprowadzane przez zmienione wytyczne
 • znać zasady rozliczania nowych ryczałtów w projektach
 • znać zmienione zasady związane z wyborem wykonawców, co uchroni ich przed naliczeniem korekt finansowych
 • przygotowani do zarządzania finansowego projektem unijnym

Znajomość aktualnych zasad kwalifikowalności najlepiej chroni przed korektami finansowymi.

Trener

Ingrid Szrajer

Trenerka na szkoleniach i warsztatach od 2004 r., wykładowca na konferencjach dotyczących problematyki funduszy strukturalnych. 

Ekspertka Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie funduszy unijnych. Właścicielka firmy Acces Consulting, konsultantka z licznymi sukcesami w zakresie opracowywania wniosków o dofinansowanie  w ramach funduszy strukturalnych i Norweskich Mechanizmów Finansowych, z doświadczeniem w zakresie tworzenia konsorcjów, zarządzania i kontrolowania prawidłowości realizacji projektów dofinansowanych z funduszy UE.

WIĘCEJ

Program

1. Kwalifikowalność wydatków w projektach UE 2014-2020:

 • Ocena kwalifikowalności wydatku
 • Matryca logiczna kwalifikowalności
 • Zasada faktycznego poniesienia wydatku
 • Zakaz podwójnego finansowania wydatków

2. Najważniejsze zmiany w kwalifikowalności wydatków. w pigułce

 • Zmiana podejścia do dochodu w projektach
 • Okres kwalifikowalności – ponoszenie wydatków po okresie kwalifikowalności
 • Projekty ryczałtowe – nowe rozwiązania
 • Nowe podejście do projektów rozliczanych metodami uproszczonymi
 • Nowe limity na środki trwałe
 • Nowe podejście do amortyzacji

3. Najnowsze podejście do rozliczania wynagrodzeń, w tym szczególnie dodatków do wynagrodzeń

4. Zmiany w procedurze wyboru wykonawców obowiązujące od 9 września 2019r.:

 • Szacowanie wartości zamówienia
 • Rozeznanie rynku – dobre zmiany dla zamawiających
 • Zasada konkurencyjności – co nowego?
 • Sankcje finansowe za niewłaściwe zapisy w dokumentacji związanej z wyborem wykonawcy – case study

5. Kluczowe dylematy w kwalifikowalności z uwzględnieniem zmian planowanych od 2 sierpnia 2019

 • Kwalifikowalność VAT w projekcie – zmiany interpretacji w zakresie VAT
 • Roboty budowlane, montażowe, instalacyjne
 • Środki trwałe – zakup, leasing, najem/ dzierżawa czy amortyzacja?
 • Trwałość projektów EFRR, FS i EFS - istotne zmiany
 • Kwalifikowalność działań informacyjno-promocyjnych w EFRR/FS a EFS – istotne różnice
 • Koszty pośrednie – nowe podejście i nowy katalog kosztów dla EFRR/FS i EFS
 • Rozliczanie kar umownych
 • Wnoszenie i rozliczanie w projektach wkładu własnego rzeczowego i finansowego

6. Prawidłowo prowadzona dokumentacja projektu

 • Prawidłowe opisywanie, obieg i przechowywanie dokumentów finansowo-księgowych
 • Dodatkowe dokumenty potwierdzające prawidłowość realizacji projektu i kwalifikowalność wydatków

7. Wprowadzenie zmian do umowy o dofinansowanie

8. Zarządzanie finansowe projektem

 • Planowanie finansowe w projekcie i płynność finansowa projektu
 • Płatności w projekcie

9. Kontrole projektów

 • Rodzaje kontroli
 • Najczęstsze nieprawidłowości w projektach UE 2014-2020 wykrywane przez kontrole
 • Uprawnienia kontrolujących
 • BHP obsługi kontroli przez Beneficjenta
 • Informacja pokontrolna i zalecenia pokontrolne

10. Dyskusja i konsultacje z trenerką

Opinie

Fantastyczne szkolenie! Bardzo dobry i przydatny temat i zakres szkolenia - zarówno dla beneficjentów jak i instytucji kontrolujących. Poziom szkolenia i kompetencje Prowadzących (Pani Iwona i Pani Ingrid) z najwyższej półki. Krysia i stworzony przez nią klimat i organizacja szkolenia - ciepły, rodzinny. Dziękuję. Organizacja szkolenia bardzo dobra.

Beata Bagińska - ZGOK Sp. z o.o. Olsztyn

Serdecznie polecam udział w szkoleniu Certyfikowany kurs na specjalistę projektów UE 2014-20. Prowadząca zajęcia jest osobą niezwykle kompetentną, komunikatywną, zakres szkolenia odpowiada moim oczekiwaniom.

Marcin Cichocki - Wydział Biologii Uniwersytet Warszawski

Szczegóły organizacyjne

Miejsce Termin Trener Cena
WARSZAWA, ATLAS TOWER 18-19 grudnia 2019 Ingrid Szrajer 990.00 zł netto

+ 23% VAT

Cena zawiera

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Materiały szkoleniowe

 • Dostęp do EduStrefy

 • Lunch i poczęstunki w przerwach

 • Punkty w Programie Premiowym

 • Certyfikat ukończenia szkolenia