SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Planowanie, szacowanie wartości oraz sprawozdawczość w zamówieniach - z uwzględnieniem nowej ustawy Prawo zamówień publicznych

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Podczas szkolenia ekspert poruszy problematykę planowania postępowań wg obowiązujących i nowych (wynikających z nowej ustawy Pzp) zasad prawa. Dowiesz się, jak ustalić szacunkową wartość zamówień publicznych oraz w jaki sposób ustrzec się naruszania dyscypliny finansów publicznych.

Trener

Ewaryst Kowalczyk

Doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UZ, konsultant głównie w obszarze finansów publicznych i zamówień publicznych. Prowadzi autorskie wykłady na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Studium Zamówień Publicznych oraz Studium Budowlanego Procesu Inwestycyjnego organizowanego przez ApexNet.

Prowadził szkolenia dla licznych instytucji, firm i organizacji na terenie całej Polski. Wykładowca z ogromną charyzmą, niezwykłym sposobem przekazywania wiedzy i komunikowaniem się z grupą uczestników szkolenia.

WIĘCEJ

Program

1. Wprowadzenie

2. Planowanie postępowań o udzielenie zamówień przez zamawiających - moduł porównawczy obowiązujących i nowych regulacji

PUBLICZNYCH:

 • Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok
 • Orientacyjna wartość zamówienia
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok a  plan finansowy.
 • Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień
 • Zmiany w planie finansowym a zmiany w planie postępowań o udzielenie zamówień
 • Zamówienia planowane a zamówienia nieplanowane.

SUBSYDIOWANYCH

 • Planowanie postępowań w ramach projektów UE
 • Planowanie a zasada konkurencyjności

3. Ustalanie szacunkowej wartości zamówień publicznych z uwzględnieniem nowej ustawy Prawo zamówień publicznych

 • Prawidłowa segregacja zamówień
 • Elementy świadczące o istnieniu jednego zamówienia Wartość zamówienia na roboty budowlane.
 • Wartość zamówienia na dostawy i usługi.
 • Prawidłowa agregacja szczególnych zamówień
 • Ustalanie wartości zamówień powtarzających się okresowo.
 • Ustalanie wartości zamówień wieloletnich.
 • Ustalanie wartości zamówień warunkowych.
 • Ustalanie wartości zamówień udzielanych w ramach projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym UE.
 • Ustalanie wartości zamówień udzielanych w częściach.
 • Wartość zamówień dodatkowych i uzupełniających.
 • Zamówienia udzielane przez jednostki organizacyjne zamawiającego.

4. Sprawozdawczość w zamówieniach publicznych podlegających PZP w świetle obowiązujących przepisów i nowej ustawy Prawo zamówień publicznych

 • Sprawozdawczość z zamówień ustawowych
 • Sprawozdawczość z zamówień wyłączonych z Pzp
 • Ustalenie terminu udzielenia zamówienia
 • Ustalenie wartości zamówienia
 • Umowy wieloletnie
 • Zmiana umowy o zamówienie w sprawozdawczości
 • Zamówienia z wolnej ręki w sprawozdawczości

5. Przypadki naruszeń dyscypliny finansów publicznych w zakresie planowania i ustalania szacunkowej wartości zamówienia.

 • Naruszenie dyscypliny polegające na błędnym ustaleniu wartości zamówienia lub jego części, jeśli miało to wpływ na obowiązek stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Naruszenie dyscypliny finansów polegające na udzieleniu zamówienia publicznego wykonawcy, który nie został wybrany w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Zarzut celowego podziału zamówienia na części lub zaniżenia jego wartości w orzecznictwie komisji orzekających

Opinie

Szkolenie organizowane bardzo dobrze. Sposób przekazywania wiedzy przejrzysty i interesujący. Wiedza prowadzącego celująca. Możliwość prowadzenia dialogu. Odpowiedzi na pytania wyczerpujące.

Ewa Pawlak - ZUS

Szkolenie interesujące pod każdym względem, tematyka ważna, wiedza przekazana w praktyczny sposób. Prowadzący przygotowany, umiejętności komunikowania się z uczestnikami, organizacja szkoelenia - perfekcyjna. Polecam!

Mirosława Dybowska - Powiat Płoński

Szczegóły organizacyjne

Miejsce Termin Trener Cena
WARSZAWA, ATLAS TOWER 5-6 grudnia 2019 Ewaryst Kowalczyk 990.00 zł netto

+ 23% VAT

Cena zawiera

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Materiały wraz z najnowszą książką „Prawo zamówień publicznych”

 • Dostęp do EduStrefy

 • Lunch i poczęstunki w przerwach

 • Punkty w Programie Premiowym

 • Certyfikat ukończenia szkolenia