Start > Szkolenia otwarte > Kadry i Płace > Planowanie i rozliczanie...

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Planowanie i rozliczanie czasu pracy. Kompleksowy warsztat praktyczny wybranych zagadnień.

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi zagadnieniami odnoszącymi się do ewidencji czasu pracy. Ekspert pokaże, jak prawidłowo wdrożyć zasady sporządzania harmonogramów czasu pracy pracowników oraz przedstawi między innymi reguły polecania pracy w godzinach nadliczbowych. Podczas szkolenia omówione zostaną również zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej.

Trener

Monika Frączek

Monika Frączek - prawnik, specjalista prawa pracy, przepracowała ponad 16 lat jako główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, w tym była uczestnikiem prac legislacyjnych (z udziałem partnerów społecznych i w parlamencie). 

Obecnie współpracuje z kancelariami prawniczymi i firmami szkoleniowymi. Od początku kariery zawodowej specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Od wielu lat prowadzi szkolenia z tematyki prawa pracy, w szczególności z zakresu czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, z uwzględnieniem zasad przetwarzania danych osobowych kandydatów i pracowników, zgodnego z prawem zatrudniania i zwalniania pracowników, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, uprawnień rodzicielskich oraz innych aktualnych zagadnień.

 

Program

 1. Zasady sporządzania harmonogramów czasu pracy pracowników oraz:
 • wymiar czasu pracy i liczba dni wolnych w harmonogramach czasu pracy pracowników,
 • postać harmonogramu czasu pracy oraz zasady jego przekazywania do wiadomości pracownika,
 • przypadki, w których zgodnie z wykładnią, harmonogram czasu pracy może być poprawiany (sytuacje, w których poprawka harmonogramu będzie niezgodna z prawem),
 1. Ewidencjonowanie godzin pracy rozpoczęcia i zakończenia pracy, zgodnie z nowymi przepisami, w tym:
 • możliwość umieszczania harmonogramu w ewidencji czasu pracy pracownika,
 • zasady przechowywania harmonogramów niepodpiętych pod ewidencję czasu pracy pracownika,
 • szczególne przypadki ewidencjonowania czasu pracy (ruchomy czas pracy, „sztywny” rozkład czasu pracy, zdaniowy czas pracy),
 1. Oznaczanie w ewidencji czasu pracy zaplanowanych dni wolnych,
 • ustalenie rodzaju dni wolnych występujących w rozkładach czasu pracy u danego pracodawcy,
 1. Zasady polecania pracy w godzinach nadliczbowych, w tym:
 • ograniczenia w polecaniu pracy nadliczbowej (limity pracy godzin nadliczbowych, ograniczenia spowodowane okresami odpoczynku, ograniczenia spowodowane sytuacją pracownika),
 • przypadki, w których pracownik mimo przebywania na terenie zakładu pracy nie pracuje w godzinach nadliczbowych (w tym odpracowywanie wyjść prywatnych z uwzględnieniem zasad ewidencjonowania takich wyjść),
 1. Praca w godzinach nadliczbowych oraz zasady rekompensowania takiej pracy (w jakiej sytuacji czasem wolnym, w jakiej dodatkiem do wynagrodzenia),
 2. Możliwość wezwania pracownika do pracy w dniu wolnym oraz zasady rekompensowania pracy w pierwotnie wolną niedzielę, święto i dzień wolny z tytułu przeciętnie 5 dniowego tygodnia pracy, w szczególności:
 • zasady oddawania pracownikowi dnia wolnego w zamian za pracę w dniu pierwotnie wolnym,
 • termin na oddanie dnia wolnego,
 • skutki nieoddania dnia wolnego (konieczność zapłacenia wynagrodzenia wraz z dodatkiem, przypadki, w których za nieoddanie dnia wolnego może został nałożony mandat przez PIP),
 1. Rekompensata dodatkowej pracy kadry kierowniczej – przypadki, w których czas pracy kierownika jest rozliczany jak czas pracy „zwykłego” pracownika oraz sytuacji, gdy rozliczany jest odmiennie,
 2. Czas pracy, a dyżur pracownika, w tym nowe zasady ewidencjonowania dyżuru,
 3. Czas pracy, a udział pracownika w szkoleniu w zależności od rodzaju szkolenia,
 4. Czas pracy, a wyjazd pracownika w podróż służbową,
 5. Pozostałe kwestie związane z ewidencjonowaniem czasu pracy pracowników, w tym czas i miejsce przechowywania dokumentacji czasu pracy pracowników.

 

Opinie

Ze szkoleń firmy ApexNet korzystam po raz kolejny, ponieważ zawsze prowadzący szkolenia są znakomicie przygotowani i potrafią przekazać swoją wiedzę oraz udzielić odpowiedzi na każde zadane pytania. Zdecydowanie polecam szkolenia firmy ApexNet.

Edyta Eljasińska - FRANK-CARS Sp. z o.o.

Szkolenie przygotowane na najwyższym poziomie. Porusza problematyczne zamówienia. Ciekawa forma przekazywania informacji. Z wielką przyjemnością wybiorę się na inne szkolenia prowadzone przez firmę ApexNet. Szkolenie super. Polecam.

Danuta Kilka - ZUS

Szczegóły organizacyjne

Miejsce Termin Trener Cena
WARSZAWA, ATLAS TOWER 28 stycznia 2020 Monika Frączek 690.00 zł netto

+ 23% VAT

Cena zawiera

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Materiały szkoleniowe

 • Dostęp do EduStrefy

 • Lunch i poczęstunki w przerwach

 • Punkty w Programie Premiowym

 • Certyfikat ukończenia szkolenia